Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging


Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen.

Veileder forside

Veileder

Last ned PDF (4MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-421-5 (PDF)
HR-nummer
2360
Utgitt

Denne veilederen omhandler ROS-analyser som metode i arealplanleggingen. Veilederen er utarbeidet av DSB med bistand fra fylkesmennene i Troms og Rogaland. I tillegg har vi fått viktige innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kommunesektorens organisasjon (KS) og Kommunal- og regionaldepartementet (KMD).

Denne veilederen erstatter de tidligere veilederne for samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven:

  • Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011)
  • Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (2012)

Nynorskutgåve