Elulykker og strømskader

Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til DSB.

>> Åpne elektronisk skjema for å melde inn elulykke

Alvorlige ulykker skal i tillegg meldes per telefon til DSB på 33 41 25 00 (sentralbord) eller til DSB vakt på telefon 482 12 000.

Informasjon om medisinsk behandling og når man bør kontakte helsevesenet finner du på Statens arbeidsmiljøinstitutt sine nettsider om strømskader.

Informasjon om elulykker og håndtering av elulykker finner du på NELFOs nettsider.

Melding av ulykker er pålagt i henhold til følgende forskrifter:

  • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg § 8
  • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 15
  • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 3-4
  • Forskrift om maritime elektriske anlegg § 9

I det forebyggende elsikkerhetsarbeidet om strømulykker samarbeider DSB med bl.a. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og NELFO (Foreningen for EL og IT-bedriftene).

Les også:


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.