Fortsatt ekstra beredskap med skogbrannhelikopter

, Nyhet


Værvarslene viser vedvarende eller økt fare for skogbrann flere steder i Sør-Norge. DSB fortsetter derfor med tre skogbrannhelikoptre i beredskap.

Så langt i år har det vært til sammen 649 branner i skog, lyng, gress og kratt. 400 av brannene var i april måned. Skogbrannhelikopteret var i innsats ved ni av april-brannene. 

- Den den siste tiden har vi sett større og mer krevende branner, noen av disse også tettere på bebyggelse. Det er bekymringsfullt, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB.

Skogbrannfareindeksen viser at det er flere områder med lokalt stor skogbrannfare. Noen steder øker faren ytterligere i dagene fremover. DSB overvåker skogbrannfaren løpende og setter inn ekstra helikopterberedskap ved behov. Fra i morgen videreføres beredskapen med i alt tre helikoptre i beredskap – et på Kjeller og et på Sauda, i tillegg til det faste som står på Torp. Foreløpig gjelder dette oppsettet til og med torsdag, da det gjøres en ny vurdering.

Statistikk

Skogbrannhelikopteret

Skogbrannhelikopteret har bistått ved 12 innsatser så langt i år:

Uke 11 – Fitjar
Uke 12 – Gjesdal
Uke 13 – Færder, Larvik
Uke 15 – Seljord
Uke 16 – Oslo og Asker
Uke 17 – Kvinesdal, Bergen, Skien og Sandnes
Uke 18 - Halden (aktiv innsats)

Branner i terrenget (april måned)

Antall aprilbranner i skog/gress/lyng/kratt de siste årene:

2022: 409
2021: 365
2020: 266
2019: 396
2018: 191

Les også