Uhell under transport av farlig gods

imagelezt7.png

De alvorligste uhellene ved transport av farlig gods er normalt trafikale uhell, og fjoråret var intet unntak. Statistikk for 2020 er ikke klart enda, men det er registrert 4 trafikale uhell hvorav 3 var alvorlige, og 2 tilfeller hvor i alt 3 terminalansatte ble eksponert for farlig gods:

  • En person omkom da fører av lastebil frontkolliderte med tanktilhenger på vogntog som hadde fått sleng på vinterføre i indre Troms.
  • Vogntog med gassflasker fra Linde fikk sleng på hengeren under vinterføre på E 134 i indre Telemark, og treffer personbil i fronten. Alvorlig personskade.
  • Personbil kolliderer med vilje mot tankvogntog på E18 Langangebrua. Sjåfør og passasjer i personbilen ble hardt skadd. Trekkvogn på vogntoget ble sterkt skadet, men sjåfør og last ble ikke skadet. Dette var et selvmordsforsøk som kunne gått langt verre. Erfaringer fra lignende hendelser tilsier at det er liten sjanse for overlevende i personbiler og stor sjanse for utforkjøring og velt av vogntog dersom små kjøretøyer havner under vogntoget og bryter styrende akslinger.
  • Fører av personbil lettere skadet ved frontkollisjon med pedlerbil (enkel tankbil med pumper for levering av store og små mengder parafin og fyringsolje direkte til kunde). Smal og svingete veg, vinterføre (fv 45).
  • To ansatte, en på Alnabruterminalen i Oslo og en på Heimdalterminalen i Trondheim ble eksponert for lekkasje fra en forsendelse av svovelsyre. Den ene ble kun lettere eksponert mens den andre ble kjørt på legevakt og sykemeldt.
  • En ansatt ved godsterminal i Steinkjer ble utsatt for damp fra lekkasje av formaldehyd ved lossing av semitrailer med stykkgods. Kortvarig sykemelding på grunn av dette.

Dette er det alvorligste uhellene som ble rapportert inn til DSB i 2020.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.