Uhell med produkter og forbrukertjenester

I kategorien forbrukerprodukter er det flest uhell med gassutstyr og dekorartikler. For forbrukertjenester er det flest rapporterte uhell knyttet til vannaktiviteter og aktiviteter til fjells.

Det er ikke noen eksplisitt plikt til rapportering om hendelser med produkter og forbrukertjenester. Det antas derfor å være store mørketall når det gjelder innmelding av uhell på dette området. Hendelsesstatistikken er kun en visning av de hendelsene som er rapportert til DSB.

Uhell med produkt

Så langt DSB kjenner til, skjer det heldigvis få dødsfall som direkte skyldes bruk av forbrukerprodukter i Norge. 

Det er registrert flest uhell med gassutstyr og dekorartikler. For 19 prosent av uhellene er det ikke registrert hvilken type produkt som var involvert. Feil bruk av produkt og feil på produkt, er de vanligste årsakene. En høy andel av uhellene er rapportert med ukjent som årsak, eller rapportert uten årsak i det hele tatt.

Figur 1: Uhell med produkt 2010-2015 (N=88)

Uhell med forbrukertjenester

Den som tilbyr forbrukertjenester har ansvar for at sikkerheten er ivaretatt, og må ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko ved tjenesten. Med forbrukertjenester menes tjenester som hovedsakelig tilbys private brukere.

Figur 2: Uhell med forbrukertjenester - sted for hendelse


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.