Omkomne i brann

Så langt i år har 31 personer omkommet i brann - 17 menn og 14 kvinner (oppdatert 20.10.21).

På samme tidspunkt i fjor var det 37 omkomne. I 2020 omkom i alt 45 personer i brann. 28 menn og 17 kvinner.

Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979 har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Over 80 prosent av alle de omkomne i brann har omkommet i boligbrann.

I 2017 omkom 26 personer i brann. Dette er det laveste antallet siden DSB startet å registrere omkomne. De siste årene har det vært en tydelig trend med fallende antall brannomkomne. De to årene med flest omkomne i brann er 1979 med 91 omkomne og 2008 med 82 omkomne.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Historikk

2020: 45
2019: 41 (seks omkom i en helikopterulykke i Alta)
2018: 39
2017: 26
2016: 40
2015: 35
2014: 54
2013: 61
2012: 40
2011: 46
2010: 65
2009: 61
2008: 82
2007: 74
2006: 64
2005: 66
2004: 55
2003: 56
2002: 64
2001: 65
2000: 55
1999: 60
1998: 52
1997: 68
1996: 69
1995: 62
1994: 56
1993: 64
1992: 72
1991: 66
1990: 66
1989: 72
1988: 57
1987: 66
1986: 77
1985: 74
1984: 67
1983: 50
1982: 65
1981: 71
1980: 75
1979: 91


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.