Omkomne i brann

Så langt i år har 18 personer omkommet i brann. 12 menn og 6 kvinner (oppdatert 25. september 2023). På samme tidspunkt i fjor var det 27 omkomne fordelt på 19 menn og 8 kvinner.

Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979 har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Over 80 prosent av alle de omkomne i brann har omkommet i boligbrann.

I 2017 omkom 26 personer i brann. Dette er det laveste antallet siden DSB startet å registrere omkomne. De siste årene har det vært en tydelig trend med fallende antall brannomkomne. De to årene med flest omkomne i brann er 1979 med 91 omkomne og 2008 med 82 omkomne.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Historikk

2022: 41
2021: 40
2020: 44
2019: 41 (seks omkom i en helikopterulykke i Alta)
2018: 39
2017: 26
2016: 41
2015: 35
2014: 54
2013: 60
2012: 41
2011: 45
2010: 65
2009: 61
2008: 81
2007: 74
2006: 64
2005: 65
2004: 55
2003: 56
2002: 64
2001: 65
2000: 56
1999: 60
1998: 52
1997: 68
1996: 69
1995: 62
1994: 56
1993: 64
1992: 72
1991: 66
1990: 66
1989: 72
1988: 57
1987: 66
1986: 77
1985: 74
1984: 67
1983: 50
1982: 65
1981: 71
1980: 75
1979: 91