Digital innreiseregistrering

For å bedre smittekontrollen, besluttet regjeringen før jul at alle som reiser til Norge må registrere seg. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har DSB utarbeidet et digitalt innreiseregistreringssystem. Her finner du statistikk fra dette systemet.

Sist oppdatert: 15.06.2021

Statistikk, alle data

Statistikk per 15.06.2021 (excel)

Eldre uttrekk ligger lenger ned på siden.

Nøkkeltall

Antall registrerte reisende totalt: 442 259
Antall registrerte reiser totalt: 842 878

Antall registrerte reiser siste 24 timer: 9 770

Reiser per dag (oppdateres ukentlig)

Uke Antall registrerte reiser per dag i gjennomsnitt
Uke 1 (4.1 - 10.1) 8 101
Uke 2 5 892
Uke 3 5 260
Uke 4 4 063
Uke 5 2 926
Uke 6 3 091
Uke 7 3 697
Uke 8 3 975
Uke 9 4 478
Uke 10 4 610
Uke 11 4 686
Uke 12 4 905
Uke 13 3 354
Uke 14 5 096
Uke 15 5 327
Uke 16 5 325
Uke 17 5 267
Uke 18 5 460
Uke 19 4 705
Uke 20 5 337
Uke 21 5 927
Uke 22 7 020
Uke 23 7 284

Avreiseland

Disse fem landende er oftest oppgitt som avreiseland. Totalt antall reisende er oppgitt i parentes. 

 1. Sverige (470 863)
 2. Polen (91 122)
 3. Danmark (49 260)
 4. Litauen (26 936)
 5. Finland (21 344)

Reisemåte

Oppgitt reisemåte. Totalt antall reisende er oppgitt i parentes.

 1. Bil/buss (387 971)
 2. Fly (245 501)
 3. Yrkestransport (159 281)
 4. Båt (27 171)
 5. Annet (20 839)
 6. Tog (2 115)

Karantene

Hvor mange oppgir at de skal i karantene eller har helt/delvis unntak fra karantene? (Tall f.o.m 15.03.21 - d.d.)

Totalt antall ankomster Har ordinær karanteneplikt (§4) Har helt eller delvis unntak fra karantene
498 906 140 401 358 505

Oppgitt grunnlag for helt eller delvis unntak:

Alternativ Antall
Unntak for arbeidsreiser 163 455
Pendlerunntak (beboere i Sverige og Finland) 122 098
Personell i kritisk samfunnsfunksjon (§ 6e) 26 375
Dagsreise for nødvendig vedlikehold og tilsyn 25 732
Innreise fra gule eller grønne land/områder 7 833
Avtalt eller fastsatt samvær med barn 4 767
Invitert av norske myndigheter av utenrikspolitiske grunner (§ 6d) 1 196

Se excel-ark for mer statistikk om karantene.

Om statistikken

DSB har per nå en enkel statistikkmodul i innreiseregistreringssystemet, hvor vi kan ta ut grunnleggende statistikk som gjengis på denne siden.

Opplysninger og sammenstillinger ut over dette er svært ressurskrevende å ta ut, og noe vi dessverre ikke har kapasitet til å prioritere per nå, jf offentleglova §9.

DSB arbeider imidlertid kontinuerlig med å videreutvikle statistikkmodulen, slik at også annen informasjon blir enkelt tilgjengelig.

Innreiseregistreringssystemet er en levende database. Reiser kan registreres, endres og slettes (hvis den registrerte reisen ikke har funnet sted) tilbake i tid, og reiser kan også registreres inntil 72 timer før ankomst til landet. Det betyr at antallet reiser per dag i statistikken vil endres hver dag, også tilbake i tid. Tallene på denne siden oppdateres daglig (hverdager).

Fakta om innreiseregistreringssystemet

 • For å bedre smittekontrollen, besluttet regjeringen før jul at alle som reiser til Norge må registrere seg. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.
 • DSB har, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, utarbeidet et digitalt innreiseregistreringssystem (https://reg.entrynorway.no/), i tett samarbeid med den tekniske leverandøren F24. Innholdet i innregistreringsskjemaet, det vil si feltene og valgene, er basert på covid-19 forskriften § 5b, som forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Innreiseregistrering er i henhold til covid-19 forskriften § 5b obligatorisk før innreise til Norge, men opplysningene som registreres er basert på tillit. Den tekniske løsningen validerer ikke riktigheten i informasjonen gitt av den innreisende.
 • Når en innreisende har registrert en reise får vedkommende en kvitteringskode, som skal vises ved grensekontrollen. Politiet kan da kontrollere om opplysningene på kvitteringen stemmer overens med id-papirer etc. De registrerte opplysningene brukes også av kommunene og helsemyndighetene, for videre oppfølging i forhold til etterlevelse av karanteneplikt, smittesporing og for vurdering av risiko for smittespredning, samt testing.
 • Innreiseregisteret gir en oversikt over antallet registrerte innreiser, ikke antallet som faktisk passerer grensen. Oversikten varierer daglig på grunn av etterregistreringer og nye registrerte reiser frem i tid. Det registreres også reiser som ikke fullføres/finner sted.
 • Innreiseregisteret gir ikke en total oversikt over hvor mange av de innreisende til Norge som faktisk har karantene på karantenehotell. En del reisende blir tilvist til karantenehotell på grensen, selv om de har registrert annet karantenested ved registrering av innreise.
 • Innreiseregistreringssystemet er en levende database. Reiser kan registreres, endres og slettes (hvis den registrerte reisen ikke har funnet sted) tilbake i tid, og reiser kan også registreres inntil 72 timer før ankomst til landet. Det betyr at antallet innreiser per dag i statistikken vil endres hver dag, også tilbake i tid.

Eldre uttrekk

Statistikk per 14.06.2021 (excel)
Statistikk per 13.06.2021 (excel)
Statistikk per 12.06.2021 (excel)
Statistikk per 11.06.2021 (excel)
Statistikk per 10.06.2021 (excel)
Statistikk per 09.06.2021 (excel)
Statistikk per 08.06.2021 (excel)
Statistikk per 07.06.2021 (excel)
Statistikk per 06.06.2021 (excel)
Statistikk per 05.06.2021 (excel)
Statistikk per 04.06.2021 (excel)
Statistikk per 03.06.2021 (excel)
Statistikk per 02.06.2021 (excel)
Statistikk per 01.06.2021 (excel)
Statistikk per 31.05.2021 (excel)
Statistikk per 30.05.2021 (excel)
Statistikk per 29.05.2021 (excel)
Statistikk per 28.05.2021 (excel)
Statistikk per 27.05.2021 (excel)
Statistikk per 26.05.2021 (excel)
Statistikk per 25.05.2021 (excel)
Statistikk per 24.05.2021 (excel)
Statistikk per 23.05.2021 (excel)
Statistikk per 22.05.2021 (excel)
Statistikk per 21.05.2021 (excel)
Statistikk per 20.05.2021 (excel)
Statistikk per 19.05.2021 (excel)
Statistikk per 18.05.2021 (excel)
Statistikk per 17.05.2021 (excel)
Statistikk per 16.05.2021 (excel)
Statistikk per 15.05.2021 (excel)
Statistikk per 14.05.2021 (excel)
Statistikk per 13.05.2021 (excel)
Statistikk per 12.05.2021 (excel)
Statistikk per 11.05.2021 (excel)
Statistikk per 10.05.2021 (excel)
Statistikk per 09.05.2021 (excel)
Statistikk per 08.05.2021 (excel)
Statistikk per 07.05.2021 (excel)
Statistikk per 06.05.2021 (excel)
Statistikk per 05.05.2021 (excel)
Statistikk per 04.05.2021 (excel)
Statistikk per 03.05.2021 (excel)
Statistikk per 02.05.2021 (excel)
Statistikk per 01.05.2021 (excel)
Statistikk per 30.04.2021 (excel)
Statistikk per 29.04.2021 (excel)
Statistikk per 28.04.2021 (excel)
Statistikk per 27.04.2021 (excel)
Statistikk per 26.04.2021 (excel)
Statistikk per 25.04.2021 (excel)
Statistikk per 24.04.2021 (excel)
Statistikk per 23.04.2021 (excel)
Statistikk per 22.04.2021 (excel)
Statistikk per 21.04.2021 (excel)
Statistikk per 20.04.2021 (excel)
Statistikk per 19.04.2021 (excel)
Statistikk per 18.04.2021 (excel)
Statistikk per 17.04.2021 (excel)
Statistikk per 16.04.2021 (excel)
Statistikk per 15.04.2021 (excel)
Statistikk per 14.04.2021 (excel)
Statistikk per 13.04.2021 (excel)
Statistikk per 12.04.2021 (excel)
Statistikk per 11.04.2021 (excel)
Statistikk per 10.04.2021 (excel)
Statistikk per 09.04.2021 (excel)
Statistikk per 08.04.2021 (excel)
Statistikk per 07.04.2021 (excel)
Statistikk per 06.04.2021 (excel)
Statistikk per 05.04.2021 (excel)
Statistikk per 04.04.2021 (excel)
Statistikk per 03.04.2021 (excel)
Statistikk per 02.04.2021 (excel)
Statistikk per 01.04.2021 (excel)
Statistikk per 31.03.2021 (excel)
Statistikk per 30.03.2021 (excel)
Statistikk per 29.03.2021 (excel)
Statistikk per 28.03.2021 (excel)
Statistikk per 27.03.2021 (excel)
Statistikk per 26.03.2021 (excel)
Statistikk per 25.03.2021 (excel)
Statistikk per 24.03.2021 (excel)
Statistikk per 23.03.2021 (excel)
Statistikk per 22.03.2021 (excel)
Statistikk per 19.03.2021 (excel)
Statistikk per 18.03.2021 (excel)
Statistikk per 17.03.2021 (excel)
Statistikk per 16.03.2021 (excel)

Den 15. mars ble innreiseregistreringssystemet oppdatert med mer detaljerte spørsmål rundt karantene. Statistikk om karantene publisert fra og med 16. mars vil derfor ikke være sammenliknbar med statistikk fra før denne dato.

Før spørsmål om karanteneunntak:
Statistikk per 15.03.2021 (excel)
Statistikk per 12.03.2021 (excel)
Statistikk per 11.03.2021 (excel)
Statistikk per 10.03.2021 (excel)
Statistikk per 09.03.2021 (excel)
Statistikk per 08.03.2021 (excel)
Statistikk per 05.03.2021 (excel)
Statistikk per 04.03.2021 (excel)
Statistikk per 03.03.2021 (excel)
Statistikk per 02.03.2021 (excel)
Statistikk per 01.03.2021 (excel)


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.