Digital innreiseregistrering

For å bedre smittekontrollen, besluttet regjeringen før jul at alle som reiser til Norge må registrere seg. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har DSB utarbeidet et digitalt innreiseregistreringssystem. Her finner du statistikk fra dette systemet.

Vær oppmerksom på at mange reisende ikke trenger å registrere seg i dette systemet. For eksempel er personer som er fullvaksinert – eller har hatt covid-19 siste seks måneder – fritatt fra innreiseregistrering hvis de har gyldig dokumentasjon.

Innreiseregisteret gir ikke en total oversikt over hvor mange av de innreisende til Norge som faktisk har karantene på karantenehotell. En del reisende blir tilvist til karantenehotell på gransen, selv om de har registrert annet karantenested ved registrering av innreise. Statistikk på hvor mange som ukentlig har ankommet karantenehotell i statlig-kommunal regi finner du på denne siden.

Tallene under ble sist oppdatert: 18.09.2021

Statistikk, alle data

Statistikk per 18.09.2021 (excel).

Nøkkeltall

Eldre uttrekk ligger lenger ned på siden.

Antall registrerte reisende totalt: 1 163 102
Antall registrerte reiser totalt: 1 820 082
Antall registrerte reiser siste 24 timer: 3 693

Registrerte reiser per dag (oppdateres ukentlig)

Uke Antall registrerte reiser per dag i gjennomsnitt
Uke 1 (4.1 - 10.1) 8 101
Uke 2 5 892
Uke 3 5 260
Uke 4 4 063
Uke 5 2 926
Uke 6 3 091
Uke 7 3 697
Uke 8 3 975
Uke 9 4 478
Uke 10 4 610
Uke 11 4 686
Uke 12 4 905
Uke 13 3 354
Uke 14 5 096
Uke 15 5 327
Uke 16 5 325
Uke 17 5 267
Uke 18 5 460
Uke 19 4 705
Uke 20 5 337
Uke 21 5 927
Uke 22 7 002
Uke 23 7 175

Uke 24

8 811

Uke 25

8 357

Uke 26

7 614

Uke 27

13 812

Uke 28

14 603

Uke 29

16 416

Uke 30

18 456

Uke 31

19 508

Uke 32

10 758

Uke 33

7 353

Uke 34

5 080

Uke 35

4 368

Uke 36

3 801

Avreiseland

Disse fem landende er oftest oppgitt som avreiseland. Totalt antall reisende er oppgitt i parentes. 

 1. Sverige (948 907)
 2. Polen (198 113)
 3. Danmark (109 247)
 4. Tyskland (85 641)
 5. Finland (62 512)

Reisemåte

Oppgitt reisemåte. Totalt antall reisende er oppgitt i parentes.

 1. Bil/buss (869 688)
 2. Fly (543 042)
 3. Yrkestransport (266 381)
 4. Båt (108 671)
 5. Annet (29 157)
 6. Tog (3 143)

Karantene

Hvor mange oppgir at de skal i karantene eller har helt/delvis unntak fra karantene? (Tall f.o.m 15.03.21 - d.d.)

Totalt antall ankomster Har ordinær karanteneplikt (§4) Har helt eller delvis unntak fra karantene
1 476 110 376 064 1 100 046

Oppgitt grunnlag for helt eller delvis unntak:

Alternativ Antall
Innreise fra grønne land/områder 486 940
Unntak for arbeidsreiser 296 602
Pendlerunntak (beboere i Sverige og Finland) 187 311
Dagsreise for nødvendig vedlikehold og tilsyn 43 781
Personell i kritisk samfunnsfunksjon (§ 6e) 36 502
Avtalt eller fastsatt samvær med barn 10 204
Invitert av norske myndigheter av utenrikspolitiske grunner (§ 6d) 2 328

 

Se excel-ark for mer statistikk om karantene.

Om statistikken

DSB har per nå en enkel statistikkmodul i innreiseregistreringssystemet, hvor vi kan ta ut grunnleggende statistikk som gjengis på denne siden.

Opplysninger og sammenstillinger ut over dette er svært ressurskrevende å ta ut, og noe vi dessverre ikke har kapasitet til å prioritere per nå, jf offentleglova §9.

DSB arbeider imidlertid kontinuerlig med å videreutvikle statistikkmodulen, slik at også annen informasjon blir enkelt tilgjengelig.

Innreiseregistreringssystemet er en levende database. Reiser kan registreres, endres og slettes (hvis den registrerte reisen ikke har funnet sted) tilbake i tid, og reiser kan også registreres inntil 72 timer før ankomst til landet. Det betyr at antallet reiser per dag i statistikken vil endres hver dag, også tilbake i tid. Tallene på denne siden oppdateres daglig (hverdager).

Fakta om innreiseregistreringssystemet

 • For å bedre smittekontrollen, besluttet regjeringen før jul at alle som reiser til Norge må registrere seg. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.
 • DSB har, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, utarbeidet et digitalt innreiseregistreringssystem (https://reg.entrynorway.no/), i tett samarbeid med den tekniske leverandøren F24. Innholdet i innregistreringsskjemaet, det vil si feltene og valgene, er basert på covid-19 forskriften § 5b, som forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Innreiseregistrering er i henhold til covid-19 forskriften § 5b obligatorisk før innreise til Norge, med visse unntak. Opplysningene som registreres er basert på tillit. Den tekniske løsningen validerer ikke riktigheten i informasjonen gitt av den innreisende.
 • Når en innreisende har registrert en reise får vedkommende en kvitteringskode, som skal vises ved grensekontrollen. Politiet kan da kontrollere om opplysningene på kvitteringen stemmer overens med id-papirer etc. De registrerte opplysningene brukes også av kommunene og helsemyndighetene, for videre oppfølging i forhold til etterlevelse av karanteneplikt, smittesporing og for vurdering av risiko for smittespredning, samt testing.
 • Innreiseregisteret gir en oversikt over antallet registrerte innreiser, ikke antallet som faktisk passerer grensen. Oversikten varierer daglig på grunn av etterregistreringer og nye registrerte reiser frem i tid. Det registreres også reiser som ikke fullføres/finner sted.
 • Innreiseregisteret gir ikke en total oversikt over hvor mange av de innreisende til Norge som faktisk har karantene på karantenehotell. En del reisende blir tilvist til karantenehotell på grensen, selv om de har registrert annet karantenested ved registrering av innreise.

Eldre uttrekk

Statistikk per 17.09.2021 (excel).
Statistikk per 16.09.2021 (excel)
Statistikk per 15.09.2021 (excel)
Statistikk per 14.09.2021 (excel)
Statistikk per 13.09.2021 (excel)
Statistikk per 10.09.2021 (excel)
Statistikk per 09.09.2021 (excel)
Statistikk per 08.09.2021 (excel)
Statistikk per 07.09.2021 (excel)
Statistikk per 06.09.2021 (excel)
Statistikk per 03.09.2021 (excel)
Statistikk per 02.09.2021 (excel)
Statistikk per 01.09.2021 (excel)
Statistikk per 31.08.2021 (excel)
Statistikk per 30.08.2021 (excel)
Statistikk per 29.08.2021 (exel)
Statistikk per 28.08.2021 (exel)
Statistikk per 27.08.2021 (excel)
Statistikk per 26.08.2021 (excel)
Statistikk per 25.08.2021 (excel)
Statistikk per 24.08.2021 (excel)
Statistikk per 23.08.2021 (excel)
Statistikk per 22.08.2021 (excel)
Statistikk per 21.08.2021 (excel)
Statistikk per 20.08.2021 (excel)
Statistikk per 19.08.2021 (excel)
Statistikk per 18.08.2021 (excel) 
Statistikk per 17.08.2021 (excel) 
Statistikk per 16.08.2021 (excel) 
Statistikk per 15.08.2021 (excel)
Statistikk per 14.08.2021 (excel)
Statistikk per 13.08.2021 (excel)
Statistikk per 12.08.2021 (excel)
Statistikk per 11.08.2021 (excel)
Statistikk per 10.08.2021 (excel)
Statistikk per 09.08.2021 (excel)
Statistikk per 08.08.2021 (excel)
Statistikk per 07.08.2021 (excel)
Statistikk per 06.08.2021 (excel)
Statistikk per 05.08.2021 (excel)
Statistikk per 04.08.2021 (excel)
Statistikk per 03.08.2021 (excel)
Statistikk per 02.08.2021 (excel)
Statistikk per 01.08.2021 (excel)
Statistikk per 30.07.2021 (excel)
Statistikk per 30.07.2021 (excel)
Statistikk per 29.07.2021 (excel)
Statistikk per 28.07.2021 (excel)
Statistikk per 27.07.2021 (excel)
Statistikk per 26.07.2021 (excel)
Statistikk per 25.07.2021 (excel)
Statistikk per 24.07.2021 (excel)
Statistikk per 23.07.2021 (excel)
Statistikk per 22.07.2021 (excel)
Statistikk per 21.07.2021 (excel)
Statistikk per 20.07.2021 (excel)
Statistikk per 19.07.2021 (excel)
Statistikk per 18.07.2021 (excel)
Statistikk per 17.07.2021 (excel)
Statistikk per 16.07.2021 (excel)
Statistikk per 15.07.2021 (excel)
Statistikk per 14.07.2021 (excel)
Statistikk per 13.07.2021 (excel)
Statistikk per 12.07.2021 (excel)
Statistikk per 11.07.2021 (excel)
Statistikk per 10.07.2021 (excel)
Statistikk per 09.07.2021 (excel)
Statistikk per 08.07.2021 (excel)
Statistikk per 07.07.2021 (excel)
Statistikk per 06.07.2021 (excel)
Statistikk per 05.07.2021 (excel)
Statistikk per 02.07.2021 (excel)
Statistikk per 01.07.2021 (excel)
Statistikk per 30.06.2021 (excel)
Statistikk per 29.06.2021 (excel)
Statistikk per 28.06.2021 (excel)
Statistikk per 27.06.2021 (excel)
Statistikk per 26.06.2021 (excel)
Statistikk per 25.06.2021 (excel)
Statistikk per 24.06.2021 (excel)
Statistikk per 23.06.2021 (excel)
Statistikk per 22.06.2021 (excel)
Statistikk per 21.06.2021 (excel)
Statistikk per 20.06.2021 (excel)
Statistikk per 19.06.2021 (excel)
Statistikk per 18.06.2021 (excel)
Statistikk per 17.06.2021 (excel)
Statistikk per 16.06.2021 (excel)
Statistikk per 15.06.2021 (excel)
Statistikk per 14.06.2021 (excel)
Statistikk per 13.06.2021 (excel)
Statistikk per 12.06.2021 (excel)
Statistikk per 11.06.2021 (excel)
Statistikk per 10.06.2021 (excel)
Statistikk per 09.06.2021 (excel)
Statistikk per 08.06.2021 (excel)
Statistikk per 07.06.2021 (excel)
Statistikk per 06.06.2021 (excel)
Statistikk per 05.06.2021 (excel)
Statistikk per 04.06.2021 (excel)
Statistikk per 03.06.2021 (excel)
Statistikk per 02.06.2021 (excel)
Statistikk per 01.06.2021 (excel)
Statistikk per 31.05.2021 (excel)
Statistikk per 30.05.2021 (excel)
Statistikk per 29.05.2021 (excel)
Statistikk per 28.05.2021 (excel)
Statistikk per 27.05.2021 (excel)
Statistikk per 26.05.2021 (excel)
Statistikk per 25.05.2021 (excel)
Statistikk per 24.05.2021 (excel)
Statistikk per 23.05.2021 (excel)
Statistikk per 22.05.2021 (excel)
Statistikk per 21.05.2021 (excel)
Statistikk per 20.05.2021 (excel)
Statistikk per 19.05.2021 (excel)
Statistikk per 18.05.2021 (excel)
Statistikk per 17.05.2021 (excel)
Statistikk per 16.05.2021 (excel)
Statistikk per 15.05.2021 (excel)
Statistikk per 14.05.2021 (excel)
Statistikk per 13.05.2021 (excel)
Statistikk per 12.05.2021 (excel)
Statistikk per 11.05.2021 (excel)
Statistikk per 10.05.2021 (excel)
Statistikk per 09.05.2021 (excel)
Statistikk per 08.05.2021 (excel)
Statistikk per 07.05.2021 (excel)
Statistikk per 06.05.2021 (excel)
Statistikk per 05.05.2021 (excel)
Statistikk per 04.05.2021 (excel)
Statistikk per 03.05.2021 (excel)
Statistikk per 02.05.2021 (excel)
Statistikk per 01.05.2021 (excel)
Statistikk per 30.04.2021 (excel)
Statistikk per 29.04.2021 (excel)
Statistikk per 28.04.2021 (excel)
Statistikk per 27.04.2021 (excel)
Statistikk per 26.04.2021 (excel)
Statistikk per 25.04.2021 (excel)
Statistikk per 24.04.2021 (excel)
Statistikk per 23.04.2021 (excel)
Statistikk per 22.04.2021 (excel)
Statistikk per 21.04.2021 (excel)
Statistikk per 20.04.2021 (excel)
Statistikk per 19.04.2021 (excel)
Statistikk per 18.04.2021 (excel)
Statistikk per 17.04.2021 (excel)
Statistikk per 16.04.2021 (excel)
Statistikk per 15.04.2021 (excel)
Statistikk per 14.04.2021 (excel)
Statistikk per 13.04.2021 (excel)
Statistikk per 12.04.2021 (excel)
Statistikk per 11.04.2021 (excel)
Statistikk per 10.04.2021 (excel)
Statistikk per 09.04.2021 (excel)
Statistikk per 08.04.2021 (excel)
Statistikk per 07.04.2021 (excel)
Statistikk per 06.04.2021 (excel)
Statistikk per 05.04.2021 (excel)
Statistikk per 04.04.2021 (excel)
Statistikk per 03.04.2021 (excel)
Statistikk per 02.04.2021 (excel)
Statistikk per 01.04.2021 (excel)
Statistikk per 31.03.2021 (excel)
Statistikk per 30.03.2021 (excel)
Statistikk per 29.03.2021 (excel)
Statistikk per 28.03.2021 (excel)
Statistikk per 27.03.2021 (excel)
Statistikk per 26.03.2021 (excel)
Statistikk per 25.03.2021 (excel)
Statistikk per 24.03.2021 (excel)
Statistikk per 23.03.2021 (excel)
Statistikk per 22.03.2021 (excel)
Statistikk per 19.03.2021 (excel)
Statistikk per 18.03.2021 (excel)
Statistikk per 17.03.2021 (excel)
Statistikk per 16.03.2021 (excel)

Den 15. mars ble innreiseregistreringssystemet oppdatert med mer detaljerte spørsmål rundt karantene. Statistikk om karantene publisert fra og med 16. mars vil derfor ikke være sammenliknbar med statistikk fra før denne dato.

Før spørsmål om karanteneunntak:
Statistikk per 15.03.2021 (excel)
Statistikk per 12.03.2021 (excel)
Statistikk per 11.03.2021 (excel)
Statistikk per 10.03.2021 (excel)
Statistikk per 09.03.2021 (excel)
Statistikk per 08.03.2021 (excel)
Statistikk per 05.03.2021 (excel)
Statistikk per 04.03.2021 (excel)
Statistikk per 03.03.2021 (excel)
Statistikk per 02.03.2021 (excel)
Statistikk per 01.03.2021 (excel)


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.