Digital innreiseregistrering

For å bedre smittekontrollen, besluttet regjeringen før jul at alle som reiser til Norge må registrere seg. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har DSB utarbeidet et digitalt innreiseregistreringssystem. Her finner du statistikk fra dette systemet.

Sist oppdatert: 08.03.2021

DSB har per nå en enkel statistikkmodul i innreiseregistreringssystemet, hvor vi kan ta ut grunnleggende statistikk som gjengis på denne siden.

Opplysninger og sammenstillinger ut over dette er svært ressurskrevende å ta ut, og noe vi dessverre ikke har kapasitet til å prioritere per nå, jf offentleglova §9.

DSB arbeider imidlertid kontinuerlig med å videreutvikle statistikkmodulen, slik at også annen informasjon blir enkelt tilgjengelig.

Statistikk, alle data

Statistikk per 08.03.2021 (excel)

Eldre uttrekk ligger lenger ned på siden.

Nøkkeltall

Antall registrerte reisende totalt: 206 249
Antall registrerte reiser totalt: 310 559

Antall registrerte reiser siste 24 timer: 3 903

NB: Innreiseregisteret gir en oversikt over antallet registrerte reiser, ikke antallet som faktisk passerer grensen. Oversikten varierer daglig på grunn av etterregistreringer og nye registrerte reiser frem i tid. Det registreres også reiser som ikke fullføres/finner sted.

Reiser per dag (oppdateres ukentlig)

Uke Antall registrerte reiser per dag i gjennomsnitt
Uke 1 (4.1 - 10.1) 8 101
Uke 2 5 892
Uke 3 5 260
Uke 4 4 063
Uke 5 2 926
Uke 6 3 091
Uke 7 3 697
Uke 8 3 989
Uke 9 4 469

Avreiseland

Disse fem landende er oftest oppgitt som avreiseland. Totalt antall reisende er oppgitt i parentes. 

 1. Sverige (147 801)
 2. Polen (45 590)
 3. Danmark (17 312)
 4. Litauen (14 341)
 5. Finland (8 397)

Reisemåte

Oppgitt reisemåte. Totalt antall reisende er oppgitt i parentes.

 1. Bil/buss (144 436)
 2. Fly (113 923)
 3. Yrkestransport (24 523)
 4. Annet (14 864)
 5. Båt (12 053)
 6. Tog (760)

Karantenevalg

De fleste reisende oppgir at de gjennomfører karantene i egen bolig, mens om lag ¼ oppgir at de er unntatt reisekarantene. Se excel-ark for mer statistikk om karantenevalg.

Eldre uttrekk

Statistikk per 05.03.2021 (excel)*
Statistikk per 04.03.2021 (excel)*
Statistikk per 03.03.2021 (excel)*
Statistikk per 02.03.2021 (excel)*
Statistikk per 01.03.2021 (excel)*
Statistikk per 26.02.2021 (excel)*
Statistikk per 25.02.2021 (excel)*
Statistikk per 24.02.2021 (excel)*
Statistikk per 23.02.2021 (excel)*
Statistikk per 22.02.2021 (excel)*
Statistikk per 19.02.2021(excel)*
Statistikk per 18.02.2021 (excel)*
Statistikk per 17.02.2021 (excel)*
Statistikk per 16.02.2021 (excel)*
Statistikk per 15.02.2021 (excel)*
Statistikk per 12.02.2021 (excel)*
Statistikk per 11.02.2021 (excel)*
Statistikk per 10.02.2021 (excel)*
Statistikk per 09.02.2021 (excel)*
Statistikk per 08.02.2021 (excel)
Statistikk per 05.02.2021 (excel)
Statistikk per 04.02.2021 (excel)
Statistikk per 03.02.2021 (excel)
Statistikk per. 02.02.2021 (excel)
Statistikk per. 01.02.2021 (excel)
Statistikk per. 29.01.2021 (excel)

*Yrkestransport er fra nå opprettet som egen kategori for reisemåte

Om statistikken
Innreiseregistreringssystemet er en levende database. Reiser kan registreres, endres og slettes (hvis den registrerte reisen ikke har funnet sted) tilbake i tid, og reiser kan også registreres inntil 72 timer før ankomst til landet. Det betyr at antallet reiser per dag i statistikken vil endres hver dag, også tilbake i tid. Tallene på denne siden oppdateres daglig (hverdager).

Om innreiseregistreringssystemet
For å bedre smittekontrollen, besluttet regjeringen før jul at alle som reiser til Norge må registrere seg. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

DSB har, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, utarbeidet et digitalt innreiseregistreringssystem. Systemet er utviklet i tett samarbeid med den tekniske leverandøren F24 og ble lansert 2. januar 2021.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.