Digital innreiseregistrering

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere.

For å sikre etterlevelse av innreisekarantene, styrke smittevernsarbeidet og bidra til bedre smittesporing, besluttet regjeringen før jul 2020 å innføre innreiseregistrering. 

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har DSB utarbeidet et digitalt innreiseregistreringssystem. Nedenfor finner du statistikk fra dette systemet.

Innreiseregisteret gir ikke en total oversikt over hvor mange av de innreisende til Norge som faktisk har hatt karantene på karantenehotell. Statistikk på hvor mange som ukentlig har ankommet karantenehotell i statlig-kommunal regi finner du på denne siden.

Fra og med uke 1 har vi ført statistikk over andelen som har oppholdt seg på karantenehotell. Merk at karantenehotellordningen ble avsluttet 25. september 2021, kl. 16.00. DSB vil derfor fra denne datoen ikke føre statistikk over hvem som oppholder seg på karantenehotell.

Tallene under ble sist oppdatert: 01.12.2021

Statistikk, alle data

Statistikk per 01.12.2021 (excel).

Eldre uttrekk ligger lenger ned på siden.

Nøkkeltall

Antall registrerte reisende totalt: 1 346 073
Antall registrerte reiser totalt: 2 068 415

Antall registrerte reiser siste 24 timer: 40 639

Registrerte reiser per dag (oppdateres ukentlig)

Uke Antall registrerte reiser per dag i gjennomsnitt
Uke 1 (4.1 - 10.1) 8 101
Uke 2 5 892
Uke 3 5 260
Uke 4 4 063
Uke 5 2 926
Uke 6 3 091
Uke 7 3 697
Uke 8 3 975
Uke 9 4 478
Uke 10 4 610
Uke 11 4 686
Uke 12 4 905
Uke 13 3 354
Uke 14 5 096
Uke 15 5 327
Uke 16 5 325
Uke 17 5 267
Uke 18 5 460
Uke 19 4 705
Uke 20 5 337
Uke 21 5 927
Uke 22 7 002
Uke 23 7 175

Uke 24

8 811

Uke 25

8 357

Uke 26

7 614

Uke 27

13 812

Uke 28

14 603

Uke 29

16 416

Uke 30

18 456

Uke 31

19 508

Uke 32

10 758

Uke 33

7 353

Uke 34

5 080

Uke 35

4 383

Uke 36

3 798

Uke 37

3 633

Uke 38

3 021

Uke 39

2 272

Uke 40

1 957

Uke 41

1 494

Uke 42

1 283

Uke 43

1 311

Uke 44

1 215

Uke 45

1 243

Uke 46

1 200

Uke 47

13 562

 

Om statistikken

DSB har per nå en enkel statistikkmodul i innreiseregistreringssystemet, hvor vi kan ta ut grunnleggende statistikk som gjengis på denne siden.

Opplysninger og sammenstillinger ut over dette er svært ressurskrevende å ta ut, og noe vi dessverre ikke har kapasitet til å prioritere per nå, jf offentleglova §9.

DSB arbeider imidlertid kontinuerlig med å videreutvikle statistikkmodulen, slik at også annen informasjon blir enkelt tilgjengelig.

Innreiseregistreringssystemet er en levende database. Reiser kan registreres, endres og slettes (hvis den registrerte reisen ikke har funnet sted) tilbake i tid, og reiser kan også registreres inntil 72 timer før ankomst til landet. Det betyr at antallet reiser per dag i statistikken vil endres hver dag, også tilbake i tid. Tallene på denne siden oppdateres daglig (hverdager).

Fakta om innreiseregistreringssystemet

  • For å bedre smittekontrollen, besluttet regjeringen før jul å opprette et innreiseregister. Alle som kommer fra et område med karanteneplikt må registrere seg før innreise. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.
  • DSB har, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, utarbeidet et digitalt innreiseregistreringssystem (https://reg.entrynorway.no/), i tett samarbeid med den tekniske leverandøren F24. Innholdet i innregistreringsskjemaet, det vil si feltene og valgene, er basert på covid-19 forskriften § 5b, som forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Innreiseregistrering er i henhold til covid-19 forskriften § 5b obligatorisk før innreise til Norge dersom man kommer fra et område med karanteneplikt, med visse unntak. Opplysningene som registreres er basert på tillit. Den tekniske løsningen validerer ikke riktigheten i informasjonen gitt av den innreisende.
  • Når en innreisende har registrert en reise får vedkommende en kvitteringskode, som skal vises ved grensekontrollen. Politiet kan da kontrollere om opplysningene på kvitteringen stemmer overens med id-papirer etc. De registrerte opplysningene brukes også av kommunene og helsemyndighetene, for videre oppfølging i forhold til etterlevelse av karanteneplikt, smittesporing og for vurdering av risiko for smittespredning, samt testing.
  • Innreiseregisteret gir en oversikt over antallet registrerte innreiser, ikke antallet som faktisk passerer grensen. Oversikten varierer daglig på grunn av etterregistreringer og nye registrerte reiser frem i tid. Det registreres også reiser som ikke fullføres/finner sted.

Eldre uttrekk

Statistikk per 30.11.2021 (excel)
Statistikk per 29.11.2021 (excel).
Statistikk per 28.11.2021 (excel).
Statistikk per 27.11.2021 (excel). 
Statistikk per 26.11.2021 (excel). 
Statistikk per 25.11.2021 (excel). 
Statistikk per 24.11.2021 (excel).
Statistikk per 23.11.2021 (excel).
Statistikk per 22.11.2021 (excel).
Statistikk per 21.11.2021 (excel).
Statistikk per 20.11.2021 (excel).
Statistikk per 19.11.2021 (excel).
Statistikk per 18.11.2021 (excel).
Statistikk per 17.11.2021 (excel).
Statistikk per 16.11.2021 (excel).
Statistikk per 15.11.2021 (excel)
Statistikk per 14.11.2021 (excel).
Statistikk per 13.11.2021 (excel).
Statistikk per 12.11.2021 (excel).
Statistikk per 11.11.2021 (excel)
Statistikk per 10.11.2021 (excel)
Statistikk per 09.11.2021 (excel)
Statistikk per 08.11.2021 (excel)
Statistikk per 05.11.2021 (excel)
Statistikk per 04.11.2021 (excel)
Statistikk per 03.11.2021 (excel)
Statistikk per 02.11.2021 (excel)
Statistikk per 01.11.2021 (excel)
Statistikk per 31.10.2021 (excel)
Statistikk per 30.10.2021 (excel)
Statistikk per 29.10.2021 (excel)
Statistikk per 28.10.2021 (excel)
Statistikk per 27.10.2021 (excel)
Statistikk per 26.10.2021 (excel)
Statistikk per 25.10.2021 (excel)
Statistikk per 24.10.2021 (excel)
Statistikk per 23.10.2021 (excel)
Statistikk per 22.10.2021 (excel)
Statistikk per 21.10.2021 (excel)
Statistikk per 20.10.2021 (excel)
Statistikk per 19.10.2021 (excel)
Statistikk per 18.10.2021 (excel).
Statistikk per 17.10.2021 (excel).
Statistikk per 16.10.2021 (excel).
Statistikk per 15.10.2021 (excel).
Statistikk per 14.10.2021 (excel).
Statistikk per 13.10.2021 (excel).
Statistikk per 12.10.2021 (excel).
Statistikk per 11.10.2021 (excel).
Statistikk per 10.10.2021 (excel).
Statistikk per 09.10.2021 (excel).
Statistikk per 08.10.2021 (excel).
Statistikk per 07.10.2021 (excel).
Statistikk per 06.10.2021 (excel)
Statistikk per 05.10.2021 (excel)
Statistikk per 04.10.2021 (excel)
Statistikk per 03.10.2021 (excel)
Statistikk per 02.10.2021 (excel)
Statistikk per 01.10.2021 (excel)
Statistikk per 30.09.2021 (excel).
Statistikk per 29.09.2021 (excel)
Statistikk per 28.09.2021 (excel).
Statistikk per 27.09.2021 (excel).
Statistikk per 26.09.2021 (excel).
Statistikk per 25.09.2021 (excel).
Statistikk per 24.09.2021 (excel)
Statistikk per 23.09.2021 (excel)
Statistikk per 22.09.2021 (excel)
Statistikk per 21.09.2021 (excel)
Statistikk per 20.09.2021 (excel)
Statistikk per 19.09.2021 (excel)
Statistikk per 18.09.2021 (excel)
Statistikk per 17.09.2021 (excel)
Statistikk per 16.09.2021 (excel)
Statistikk per 15.09.2021 (excel)
Statistikk per 14.09.2021 (excel)
Statistikk per 13.09.2021 (excel)
Statistikk per 10.09.2021 (excel)
Statistikk per 09.09.2021 (excel)
Statistikk per 08.09.2021 (excel)
Statistikk per 07.09.2021 (excel)
Statistikk per 06.09.2021 (excel)
Statistikk per 03.09.2021 (excel)
Statistikk per 02.09.2021 (excel)
Statistikk per 01.09.2021 (excel)
Statistikk per 31.08.2021 (excel)
Statistikk per 30.08.2021 (excel)
Statistikk per 29.08.2021 (exel)
Statistikk per 28.08.2021 (exel)
Statistikk per 27.08.2021 (excel)
Statistikk per 26.08.2021 (excel)
Statistikk per 25.08.2021 (excel)
Statistikk per 24.08.2021 (excel)
Statistikk per 23.08.2021 (excel)
Statistikk per 22.08.2021 (excel)
Statistikk per 21.08.2021 (excel)
Statistikk per 20.08.2021 (excel)
Statistikk per 19.08.2021 (excel)
Statistikk per 18.08.2021 (excel) 
Statistikk per 17.08.2021 (excel) 
Statistikk per 16.08.2021 (excel) 
Statistikk per 15.08.2021 (excel)
Statistikk per 14.08.2021 (excel)
Statistikk per 13.08.2021 (excel)
Statistikk per 12.08.2021 (excel)
Statistikk per 11.08.2021 (excel)
Statistikk per 10.08.2021 (excel)
Statistikk per 09.08.2021 (excel)
Statistikk per 08.08.2021 (excel)
Statistikk per 07.08.2021 (excel)
Statistikk per 06.08.2021 (excel)
Statistikk per 05.08.2021 (excel)
Statistikk per 04.08.2021 (excel)
Statistikk per 03.08.2021 (excel)
Statistikk per 02.08.2021 (excel)
Statistikk per 01.08.2021 (excel)
Statistikk per 30.07.2021 (excel)
Statistikk per 30.07.2021 (excel)
Statistikk per 29.07.2021 (excel)
Statistikk per 28.07.2021 (excel)
Statistikk per 27.07.2021 (excel)
Statistikk per 26.07.2021 (excel)
Statistikk per 25.07.2021 (excel)
Statistikk per 24.07.2021 (excel)
Statistikk per 23.07.2021 (excel)
Statistikk per 22.07.2021 (excel)
Statistikk per 21.07.2021 (excel)
Statistikk per 20.07.2021 (excel)
Statistikk per 19.07.2021 (excel)
Statistikk per 18.07.2021 (excel)
Statistikk per 17.07.2021 (excel)
Statistikk per 16.07.2021 (excel)
Statistikk per 15.07.2021 (excel)
Statistikk per 14.07.2021 (excel)
Statistikk per 13.07.2021 (excel)
Statistikk per 12.07.2021 (excel)
Statistikk per 11.07.2021 (excel)
Statistikk per 10.07.2021 (excel)
Statistikk per 09.07.2021 (excel)
Statistikk per 08.07.2021 (excel)
Statistikk per 07.07.2021 (excel)
Statistikk per 06.07.2021 (excel)
Statistikk per 05.07.2021 (excel)
Statistikk per 02.07.2021 (excel)
Statistikk per 01.07.2021 (excel)
Statistikk per 30.06.2021 (excel)
Statistikk per 29.06.2021 (excel)
Statistikk per 28.06.2021 (excel)
Statistikk per 27.06.2021 (excel)
Statistikk per 26.06.2021 (excel)
Statistikk per 25.06.2021 (excel)
Statistikk per 24.06.2021 (excel)
Statistikk per 23.06.2021 (excel)
Statistikk per 22.06.2021 (excel)
Statistikk per 21.06.2021 (excel)
Statistikk per 20.06.2021 (excel)
Statistikk per 19.06.2021 (excel)
Statistikk per 18.06.2021 (excel)
Statistikk per 17.06.2021 (excel)
Statistikk per 16.06.2021 (excel)
Statistikk per 15.06.2021 (excel)
Statistikk per 14.06.2021 (excel)
Statistikk per 13.06.2021 (excel)
Statistikk per 12.06.2021 (excel)
Statistikk per 11.06.2021 (excel)
Statistikk per 10.06.2021 (excel)
Statistikk per 09.06.2021 (excel)
Statistikk per 08.06.2021 (excel)
Statistikk per 07.06.2021 (excel)
Statistikk per 06.06.2021 (excel)
Statistikk per 05.06.2021 (excel)
Statistikk per 04.06.2021 (excel)
Statistikk per 03.06.2021 (excel)
Statistikk per 02.06.2021 (excel)
Statistikk per 01.06.2021 (excel)
Statistikk per 31.05.2021 (excel)
Statistikk per 30.05.2021 (excel)
Statistikk per 29.05.2021 (excel)
Statistikk per 28.05.2021 (excel)
Statistikk per 27.05.2021 (excel)
Statistikk per 26.05.2021 (excel)
Statistikk per 25.05.2021 (excel)
Statistikk per 24.05.2021 (excel)
Statistikk per 23.05.2021 (excel)
Statistikk per 22.05.2021 (excel)
Statistikk per 21.05.2021 (excel)
Statistikk per 20.05.2021 (excel)
Statistikk per 19.05.2021 (excel)
Statistikk per 18.05.2021 (excel)
Statistikk per 17.05.2021 (excel)
Statistikk per 16.05.2021 (excel)
Statistikk per 15.05.2021 (excel)
Statistikk per 14.05.2021 (excel)
Statistikk per 13.05.2021 (excel)
Statistikk per 12.05.2021 (excel)
Statistikk per 11.05.2021 (excel)
Statistikk per 10.05.2021 (excel)
Statistikk per 09.05.2021 (excel)
Statistikk per 08.05.2021 (excel)
Statistikk per 07.05.2021 (excel)
Statistikk per 06.05.2021 (excel)
Statistikk per 05.05.2021 (excel)
Statistikk per 04.05.2021 (excel)
Statistikk per 03.05.2021 (excel)
Statistikk per 02.05.2021 (excel)
Statistikk per 01.05.2021 (excel)
Statistikk per 30.04.2021 (excel)
Statistikk per 29.04.2021 (excel)
Statistikk per 28.04.2021 (excel)
Statistikk per 27.04.2021 (excel)
Statistikk per 26.04.2021 (excel)
Statistikk per 25.04.2021 (excel)
Statistikk per 24.04.2021 (excel)
Statistikk per 23.04.2021 (excel)
Statistikk per 22.04.2021 (excel)
Statistikk per 21.04.2021 (excel)
Statistikk per 20.04.2021 (excel)
Statistikk per 19.04.2021 (excel)
Statistikk per 18.04.2021 (excel)
Statistikk per 17.04.2021 (excel)
Statistikk per 16.04.2021 (excel)
Statistikk per 15.04.2021 (excel)
Statistikk per 14.04.2021 (excel)
Statistikk per 13.04.2021 (excel)
Statistikk per 12.04.2021 (excel)
Statistikk per 11.04.2021 (excel)
Statistikk per 10.04.2021 (excel)
Statistikk per 09.04.2021 (excel)
Statistikk per 08.04.2021 (excel)
Statistikk per 07.04.2021 (excel)
Statistikk per 06.04.2021 (excel)
Statistikk per 05.04.2021 (excel)
Statistikk per 04.04.2021 (excel)
Statistikk per 03.04.2021 (excel)
Statistikk per 02.04.2021 (excel)
Statistikk per 01.04.2021 (excel)
Statistikk per 31.03.2021 (excel)
Statistikk per 30.03.2021 (excel)
Statistikk per 29.03.2021 (excel)
Statistikk per 28.03.2021 (excel)
Statistikk per 27.03.2021 (excel)
Statistikk per 26.03.2021 (excel)
Statistikk per 25.03.2021 (excel)
Statistikk per 24.03.2021 (excel)
Statistikk per 23.03.2021 (excel)
Statistikk per 22.03.2021 (excel)
Statistikk per 19.03.2021 (excel)
Statistikk per 18.03.2021 (excel)
Statistikk per 17.03.2021 (excel)
Statistikk per 16.03.2021 (excel)

Den 15. mars ble innreiseregistreringssystemet oppdatert med mer detaljerte spørsmål rundt karantene. Statistikk om karantene publisert fra og med 16. mars vil derfor ikke være sammenliknbar med statistikk fra før denne dato. 

Den 25.09.2021 ble det innført lettelser i innreisekravene og krav om karantenehotell ble samtidig avviklet. Statistikk publisert fra og med 25.09.2021 vil derfor ikke være sammenlignbar med statistikk publisert før denne datoen.

Før spørsmål om karanteneunntak:
Statistikk per 15.03.2021 (excel)
Statistikk per 12.03.2021 (excel)
Statistikk per 11.03.2021 (excel)
Statistikk per 10.03.2021 (excel)
Statistikk per 09.03.2021 (excel)
Statistikk per 08.03.2021 (excel)
Statistikk per 05.03.2021 (excel)
Statistikk per 04.03.2021 (excel)
Statistikk per 03.03.2021 (excel)
Statistikk per 02.03.2021 (excel)
Statistikk per 01.03.2021 (excel)


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.