Ankomster til karantenehotellene i statlig-kommunal regi

DSB mottar hver uke tall på hvor mange som har ankommet karantenehotellene i foregående uke.

Statsforvalterne har i samråd med utvalgte kommuner ansvaret for å administrere karantenehotellordningen. Disse har inngått avtaler med hoteller som skal ta i mot reisende som plikter å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell.

Kommunenes/hotellenes kostnader i forbindelse med karantenehotellordningen blir refundert. I den forbindelse rapporterer kommunene i samarbeid med hotellene ukentlig tall til DSB på hvor mange som har ankommet karantenehotellene i foregående uke. Tallene er omtrentlige og skal kun gi Justis- og beredskapsdepartementet et estimat på kostnadene.

Her er en oversikt over de ukentlige tallene så langt.

Nøkkeltall

Så langt har det totalt blitt meldt inn omtrent 111 300 ankomster til karantenehoteller.

Ankomster siste fire uker:

Uke Antall innmeldte ankomster til karantenehotellene
Uke 36 1 300
Uke 35 1 800
Uke 34 2 400
Uke 33 4 600

(Se fullstendig ukefordeling og periode under).

Det er for øyeblikket 23 kommuner som administrerer karantenehotellordningen.

Viktige forbehold om disse tallene:

  • Rapportene om antall personer som har ankommet kan fravike fra endelige/faktiske tall som framkommer når kommunene sender inn refusjonskrav for påløpte kostnader.
  • Personer som er i innreisekarantene på karantenehotell inngår i tallene for antall personer ankommet. I tillegg inkluderer rapporterte tall personer som har kortere opphold f.eks. fordi de skal returneres, eller fordi de under oppholdet på karantenehotellet fremskaffer dokumentasjon på annet egnet oppholdssted etc.
  • Rapportene viser ikke hvor mange personer som er i innreisekarantene på et hotell som benyttes av arbeidsgivere som har fått godkjent innkvartering gjennom Arbeidstilsynets ordning for dette. Slike innreisekarantenefasiliteter inngår ikke i karantenehotellordningen.
  • Rapportene om antall personer ankommet baseres på kommunene og hotellenes oversikt over den statlig-kommunale karantenehotellordningen og tallene er ikke tilknyttet innreiseregistreringssystemet.
  • Innrapporteringen av antall ankomne personer sier ikke noe om hvor lenge personene oppholder seg på hotellene.

Ankomster til karantenehotell totalt per uke

Oversikten oppdateres ukentlig og tallene rundes av til nærmeste 100.

Uke Antall innmeldte ankomster til karantenehotellene
6 (8. februar - 14 februar) 300
7 900
8 1 700
9 900
10 1 300
11 2 100
12 3 300
13 2 600
14 4 000
15 4 200
16 4 300
17 4 200
18 4 400
19 4 900
20 5 100
21 7 200
22 10 100
23 6 700
24 6 000
25 3 100
26 3 100
27 1 800
28 2 100
29

3 100

30

4 500

31

5 400

32

3 900

33

4 600

34

2 400

35

1 800

36

1300

SUM 111 300

 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.