Ankomster til karantenehotellene i statlig-kommunal regi

DSB har ukentlig mottatttall på hvor mange som har ankommet karantenehotellene i foregående uke. Plikten til innreisekarantene bortfalt 26.01.22 og siste innrapporterte tall er derfor uke 4.

Statsforvalterne har i samråd med utvalgte kommuner hatt ansvaret for å administrere karantenehotellordningen. Kommunene har inngått avtaler med hoteller som skal ta imot reisende som har benyttet seg av tilbudet om, eller hatt plikt til å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell. 

Kommunenes kostnader i forbindelse med karantenehotellordningen blir refundert. I den forbindelse rapporterer kommunene i samarbeid med hotellene til DSB på hvor mange som har ankommet karantenehotellene i foregående uke. Tallene er omtrentlige og skal kun gi Justis- og beredskapsdepartementet et estimat på kostnadene.

Her er en oversikt over de ukentlige tallene.

Nøkkeltall

Totalt har det blitt meldt inn omtrent 121 100 ankomster til karantenehoteller.

Ankomster siste fire uker:

Uke Antall innmeldte ankomster til karantenehotellene
Uke 4 400
Uke 3 600
Uke 2 900
Uke 1 1 000

(Se fullstendig ukefordeling og periode under).

Viktige forbehold om disse tallene:

  • Rapportene om antall personer som har ankommet kan fravike fra endelige/faktiske tall som framkommer når kommunene sender inn refusjonskrav for påløpte kostnader.
  • Personer som har vært i innreisekarantene på karantenehotell inngår i tallene for antall personer ankommet. I tillegg inkluderer tallene i rapporterte personer som har hatt kortere opphold f.eks. fordi de gjennomfører deler av innreisekarantenen på egnet oppholdssted etc.
  • Rapportene viser ikke antallet som har vært i innreisekarantene på et hotell som benyttes av arbeidsgivere som har fått godkjent innkvartering gjennom Arbeidstilsynets ordning for dette. Slike innreisekarantenefasiliteter inngår ikke i karantenehotellordningen.
  • Rapportene om antall personer ankommet baseres på kommunene og hotellenes oversikt over den statlig-kommunale karantenehotellordningen og tallene er ikke tilknyttet innreiseregistreringssystemet.
  • Innrapporteringen av antall ankomne personer sier ikke noe om hvor lenge personene har oppholdt seg på hotellene.

Ankomster til karantenehotell totalt per uke

Oversikten oppdateres ukentlig og tallene rundes av.

Uke Antall innmeldte ankomster til karantenehotellene
6 (8. februar - 14 februar) 300
7 900
8 1 700
9 900
10 1 300
11 2 100
12 3 300
13 2 600
14 4 000
15 4 200
16 4 300
17 4 200
18 4 400
19 4 900
20 5 100
21 7 200
22 10 100
23 6 700
24 6 000
25 3 100
26 3 100
27 1 800
28 2 100
29

3 100

30

4 500

31

5 400

32

3 900

33

4 600

34

2 400

35

1 800

36

1 300

37

1 200

38

1 000

39

200

40

200

41

150

42

200

43

200

44

300

45

200

46

200

47

250

48

500

49

500

50

500

51

500

51

600

52

600

1

1 000

2

900

3

600

4

400

SUM 121 100