Samfunnets kritiske funksjoner

Justis- og beredskapsdepartementet har et generelt samordningsansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i sivil sektor. Dette omfatter blant annet å definere hvilke samfunnsfunksjoner som i et tverrsektorielt perspektiv er å anse som kritiske, og hva som inngår i dem.

Har du spørsmål om samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med covid-19? Se denne siden: dsb.no/korona

Departementet har i den forbindelse gitt DSB i oppdrag å utarbeide rapporten Samfunnets kritiske funksjoner, som ble utgitt i 2016. I rapporten utledes hvilke funksjoner som er kritiske for samfunnssikkerheten, og vi beskriver hvilken funksjonsevne det må planlegges for å opprettholde uansett hva som måtte inntreffe. Hensikten er å legge til rette for et mer målrettet og fokusert samfunnssikkerhetsarbeid. Oversikten over kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk funksjonsevne erstatter tilsvarende oversikt i rapporten Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner – modell for overordnet risikostyring, som DSB utga i 2012.

I denne nye rapporten videreutvikler vi rammeverket for å etablere en mer enhetlig forståelse for hva som er kritiske funksjoner i samfunnssikkerhetsmessig sammenheng. Rapporten fra 2012 har imidlertid fortsatt relevans på andre områder, blant annet ved at den definerer prinsipper for hvordan sikkerheten i kritiske samfunnsfunksjoner bør følges opp.

Samfunnets kritiske funksjoner skal tjene som grunnlagsdokument og veiledning for arbeid innenfor samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. Rapporten kan blant annet danne basis for ulike typer risiko- og sårbarhetsanalyser og andre utredninger, styring og rapportering innad i og på tvers av sektorene, tilsyn og for utpeking av skjermingsverdige objekter.

Rapporter


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.