Introduksjon til øvelsesplanlegging (digitalt)


Gode øvelser gir varig læring, men hva er en god øvelse? I dette digitale kurset får du kompetanse til å planlegge øvelser som gir treffsikker læring og systematisk forbedring av virksomhetens og samfunnets beredskapsarbeid.

Kursnr.:
K2426
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
-
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid forutsetter at alle involverte parter vet hva som skal gjøres hvordan i en krisesituasjon. En av de mest effektive veiene til slik kompetanse er jevnlige beredskapsøvelser. En felles tilnærming til arbeidet med øvelser, vil bidra til at det blir enklere å øve sammen.

Kurset gir innføring i hva øvelser er, hvorfor vi øver, ulike typer øvelser og hvilke faser en øvelse består av. Selv om det er stor forskjell på for eksempel en diskusjonsøvelse og en fullskalaøvelse, vil øvelsene bestå av de samme fasene, og mange av de forberedende aktivitetene vil være de samme. Disse må tilpasses øvelsens omfang og kompleksitet. Kurset er aktuelt for deg som skal beslutte, planlegge, gjennomføre, evaluere og følge opp øvelser. Det er også til stor hjelp for deg som skal delta på øvelse.

Gjennom to intensive dager tar du del i et innholdsrikt program. Vi trener blant annet på å utarbeide øvingsdirektiv og øvelseselementer som er komponenter til videre utvikling av dreiebok og spillmeldinger for en øvelse.

DSB Kurssenteret tilbyr også lengre oppmøtekurs som går grundigere gjennom samme tema, og i tillegg tar deltakerne gjennom å lage og holde en praktisk spilløvelse, med tilhørende evaluering.

Dette lærer du

Målet med kurset er at du skal kunne:

• Forstå hvordan øvelser er et virkemiddel for det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet
• Kjenne til forskjellige øvingsformer og kunne velge former som er relevante og aktuelle for egen organisasjon
• Planlegge beredskapsøvelser og forstå nytteverdien av et godt forankret øvingsdirektiv med tydelig formulert hensikt, velvalgte øvingselementer og evaluerbare målsettinger
• Produsere verktøy som dreiebok og spillmeldinger for å gjennomføre øvelser i tråd med hensikten
• Forstå hvorfor evaluering og oppfølging etter øvelser er så viktig, og hvordan du kan organisere slikt arbeid

Hvem kan delta?

Jo flere vi er som øver godt og jevnlig, jo bedre rustet er vi når en krise inntreffer. Kurset er derfor aktuelt for alle interesserte fra sivile virksomheter i offentlig, privat eller frivillig sektor, helse, forvaltning, utdanning/forskning, kultur, idrett, samferdsel, nødetater, industri, oppvekst, kommunikasjon, handel, sikkerhet og lignende. Hvis mulig anbefaler vi at flere folk og fagfelt tilknyttet samme virksomhet deltar. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Slik jobber vi

Kurset bygger på en forventning om at alle deltakere har gjennomført et inntil tre timers forarbeid, ved å utføre en digital mikrolæring som sendes ut via e-post cirka en uke før kursstart.

Ellers i kurset veksler vi mellom innledninger om spesifikke tema, diskusjoner og gruppearbeid. Vi tilrettelegger for aktiv deltakelse og erfaringsutveksling underveis, og setter av tid til å reflektere rundt læringspunkter underveis.

Kurset bygger på DSBs Øvingsveiledere.

Du logger deg på fra hvor du vil, men det er viktig at du har tid og mulighet til å delta aktivt med egen PC under hele kurset. Hvis mulig anbefaler vi at flere folk og fagfelt tilknyttet samme kommune deltar.

Dagen før hver kursdag får du tilsendt presentasjoner og andre læringsressurser vi bruker neste dag.

Praktisk informasjon

Kurset begynner klokken 09.00 og avsluttes klokken 14.00 begge dager.

Kursavgiften er på kr 4 833,- eks. mva.

Vi bruker Teams til digitalt kursrom for forelesninger, diskusjoner og øvelse. En uke før kurset får du velkomsthilsen med mer informasjon om pålogging og timeplan.

Merk at dersom pågangen er stor, og overstiger et læringsgunstig antall deltakere, forbeholder vi oss retten til å endre påmeldingsfristen før oppsatt frist. Ta gjerne kontakt med kurssenteret@dsb.no for å bli satt på venteliste.

Spørsmål om kurset kan rettes til DSB kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Ved manglende oppmøte forbeholder DSB Kurssenteret seg retten til å belaste påmeldte med 350 kroner.

Velkommen til kurs!