AKTUELT

18.04.16
Kommunikasjon letter krevende innsatser

–Takket være nødnett i skogbrannhelikopteret kunne piloten kommunisere fortløpende med innsatsledelsen som var til stede i Vågå. Dette gjorde at...

 

STATISTIKK

Statistikk i DSB
Statistikk i DSB

12.05.09DSB fører statistikk over branner og andre ulykker innenfor sitt forvaltningsområde. Denne statistikken skal gi et bilde av utviklingen innenfor de enkelte områdene.

SKJEMA

Skjema fra DSB
Skjema fra DSB

28.03.12DSB har elektroniske skjemaer via ID-porten til Altinn, åpne elektroniske skjemaer og nedlastbare skjemaer.

KART

DSBs kartinnsynsløsning
DSBs kartinnsynsløsning

05.04.11I DSBs kartinnsynsløsning finnes gode grunnkart og digitale temakart relevante for samfunnssikkerhet fra mange ulike etater, både om beredskap og om risiko og sårbarhet i samfunnet.

PRIVATPERSONER

Sikkerhverdag.no
Sikkerhverdag.no

13.03.14På nettstedet sikkerhverdag.no finner du som forbruker og privatperson informasjon om risiko og farer i samfunnet.