Veiledning til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann og redningsvesen og nødmeldesentralene


Veileder til brann- og redningsvesenforskriften som trådte i kraft 1. mars 2022. Veilederen gir utfyllende kommentarer til forskriftens bestemmelser, og retter seg mot kommunene generelt og brann- og redningsvesenene spesielt.

Bilde av forsiden

Veileder

Last ned PDF (1,3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-525-0 (PDF)
HR-nummer
2450
Utgitt