Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen


Veilederen gir kommunene en grundig metodebeskrivelse for gjennomføring og oppfølging av helhetlig ROS i tråd med krav til kommunal beredskapsplikt.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (2,9MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-344-7
HR-nummer
2288
Utgitt

Veilederen er utarbeidet av DSB i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Universitetet i Stavanger.

>> Her finner du en utfyllbar versjon av analyseskjema for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

(Trykket utgave som er utsendt har fått feil ISBN og HR nummer.)