Veileder for fylkesROS


Veilederen gir råd for arbeidet med fylkesROS, både når det gjelder prosess og metodisk tilnærming. Den viser til et felles rammeverk for utarbeidelse av analysene og skal bidra til en mer helhetlig tilnærming til arbeidet med fylkesROS i fylkene.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (581,6KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-348-5
HR-nummer
2292
Utgitt

Målgruppa for veilederen er fylkesmannen og de regionale aktørene som inngår i fylkesmannens arbeid med å samordne samfunnssikkerhet og beredskap i fylket.