Temaveiledning til storulykkeforskriften § 7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker


Denne temaveiledningen for strategi for å forebygge og begrense storulykker er utarbeidet for å lette virksomhetenes arbeid med utarbeidelse av strategien og tilsynsmyndighetenes oppfølging av denne.

Forside temaveiledning

Veileder

Last ned PDF (773,6KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-400-0 (PDF)
HR-nummer
2338
Utgitt

Utgitt av koordineringsgruppen for storulykkeforskriften: DSB, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, NSO og Petroleumstilsynet.