Framsending av smittefarleg biologisk materiale (nynorsk)


Føremålet med dette dokumentet er å gi ei kortfattaog praktisk rettleiing for framsending av smittefarlegbiologisk materiale som blir utført via landtransport,lufttransport og postsendingar.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (547,4KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-407-9 (PDF)
HR-nummer
2345
Utgitt

Utgangspunktet for rettleiinga er det engelske dokumentet «Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances» gitt ut av WHO, som gir ei meir omfattande rettleiing om temaet.

Bokmål