Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale


Formålet med dette dokumentet er å gi en kortfattet, praktisk veiledning for forsendelser av smittefarlig biologisk materiale som gjøres via landtransport, lufttransport og postforsendelser.

Forside veileder

Veileder

Last ned PDF (552,2KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-376-8 (PDF)
HR-nummer
2317
Utgitt

Utgangspunktet for veilederen er det engelske dokumentet «Guidance on regulations for the Transport of Infectious substances» utgitt av WHO, som gir en mer omfattende veiledning om temaet.

Nynorsk