Produkter, medisinsk utstyr og forbrukertjenester

Det gjennomføres en omfattende markedsovervåkning på produktområdet ved oppfølging av meldeplikts- og bekymringsmeldinger, brannårsaksstatistikk og hendelser. Ut fra denne overvåkingen planlegges og gjennomføres markedskontroller mot enkelte produkter eller produktgrupper.

Gjennom EUs meldesystemer for produkter hentes informasjon om farlige produkter som kan være produkter som er gitt omsetningsforbud eller er frivillig tilbaketrukket fra produsent eller importør. DSB verifiserer om disse omsettes i Norge og kontakter norske omsetningsledd for å etterse at de forholder seg til tiltakene som kreves.

Det utføres tilsyn basert på de fysiske, mekaniske og brannfarlige egenskapene til produktene Produktporteføljen omfatter blant annet kjøkkenutstyr, lekeplassutstyr, leketøy, lightere, maskiner, møbler, næringsmiddelimitasjoner, personlig verneutstyr, sped- og småbarnsutstyr, sport- og fritidsutstyr, tekstiler, verktøy, dekorartikler/interiør, gassutstyr, håndslukkere, elektrisk utstyr og EX-utstyr.

Tilsyn med elektromedisinsk utstyr skal bidra til å forebygge skader på pasient eller bruker av elektromedisinsk utstyr eller elektrisk installasjon. Regelverket gjelder for helseforetak, private sykehus og enklere helseforetak som hjelpemiddelsentraler, kommunale institusjoner, legekontorer, tannlegekontorer og fysikalske institutter. Kravene skal bidra til å sikre at utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med formålet. Likeledes skal sikker strømforsyning sikre at elektromedisinsk utstyr fungerer optimalt. Hensikten med tilsynet er å undersøke om foretaket gjennom sitt HMS-arbeid er underlagt et internkontrollsystem, om dette systemet dekker kravene i internkontrollforskriften og om aktiviteter er i henhold til beskrivelsen i egne rutiner.

I arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser inngår arbeidet med sikkerhet ved forbrukertjenester etter produktkontrolloven. Forbrukertjenester omfatter en rekke forskjellige tjenester som hovedsakelig tilbys til private brukere. Eksempler på tjenester som faller innunder forbrukertjenesteområdet er alpint, dykking, rafting, båtutleie, riding, klatring, utleie av kano/kajakk, breføring, lekeland m.m.

DSB har fokus på at tilbydere av forbrukertjenester til enhver tid ivaretar forbrukernes sikkerhet på en systematisk måte. Økt risikoforståelse og læring etter hendelser skal bidra til færre ulykker ved forbrukertjenester.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.