Tilsyn

DSB er tilsynsmyndighet for farlig stoff og farlig gods, forbrukerprodukter og -tjenester, brannsikkerhet, elsikkerhet og kommunal beredskap. Her finner du verktøy og informasjon om tilsyn innenfor disse fagområdene, samt rapporter fra gjennomførte tilsyn.

DSB er tilsynsmyndighet for farlig stoff og farlig gods, forbrukerprodukter og -tjenester, brannsikkerhet, elsikkerhet og kommunal beredskap. Her finner du verktøy og informasjon om tilsyn innenfor disse fagområdene, samt rapporter fra gjennomførte tilsyn.

 

Tilsyn er et av de viktigste forebyggede virkemidlene for å sikre etterlevelse av regelverket, med den hensikt å styrke samfunnssikkerheten og forebygge ulykker. 

>> Les mer om vårt tilsyn

Test Test Test
Tilfluktsrom