Oversikt over systemer

Denne listen skal gi et raskt overblikk over nød- og beredskapssystemer som DSB har helt eller delvis ansvar for. I tabellen under finner du en oversikt over endringer som kommer fremover, med mer detaljer om hvert system.

Fargene indikerer endringer i kostnader:

  Lite endring
  Noen endring
  Større endring
System 2021 2022 2023 2024 2025 2026*
ICSS

Mid Life Upgrade

Avvikling av ISDN og SIP-integrasjon
mot nytt OHV

Sikkerhets-oppgradering ICCS Anskaffelse ny ICCS-løsning

Utskiftning ICCS løsning

Anskaffelse ny løsning

Utskiftning ICCS løsning

Anskaffelse
ny løsning

OHV/Vision Noe oppgraderinger i forbindelse med MLU Utfasing av Vision og innfasing nytt OHV Utfasing av Vision og innfasing nytt OHV Ingen kjente endringer Ingen kjente endringer Ingen kjente endringer
Transmisjon Utrulling 100 Mbit/s Ingen kjente endringer Ingen
kjente endringer
Ingen kjente endringer Ingen kjente endringer Ingen kjente endringer
Nødnett   Sikkerhets-oppgradering i Nødnett       Utfasing TETRA. Nødnett over på ny bærer.
eCall Dagens løsning videreføres

Løsningen oppgraderes og videreutvikles

       
Radio-terminaler           Alle radio-terminaler må skiftes ut før overgangen til ny bærer i Nødnett

 

*Det er for alle systemer knyttet usikkerhet til forventede endringer i et 5- 10 års perspektiv. Det ble besluttet i Stortinget i 2018 at neste generasjons Nødnett skal leveres over de private mobilnettene fremfor dagens statlige TETRA-nett. Utover denne beslutningen er det ikke avklart når denne overgangen skal skje eller hvem som får hvilke roller for å levere tjenester for nødkommunikasjon i fremtiden.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.