ICCS

ICCS er en generisk forkortelse for «Integrated Command and Control System». Hver ICCS har flere operatørplasser med et brukergrensesnitt for integrert kommunikasjon med Nødnett.

ICCS-løsningen som er i bruk på landets 110-sentraler er levert av selskapet Frequentis. ICCSen håndterer både radiokommunikasjon via Nødnett til operative enheter og nødanrop fra publikum via offentlig telenett. ICCS benyttes sammen med flere andre systemer, blant annet kart og oppdragshåndteringsverktøy (OHV).

Mellom Nødnett og ICCS er det flere forbindelser, hvor noe er ren lyd, mens noe er data. I en gruppesamtale mellom et brannvesen og 110-sentralen vil  samtalen overføres over et lydgrensesnitt, mens informasjon om hvem som er med i gruppen, ruting til de rette mottakerne og lignende styringsinformasjon overføres over et datagrensesnitt.

Nåsituasjon

Dagens ICCS ble bestilt i 2005 i forbindelse med Nødnett-utrullingen. I takt med den teknologiske utviklingen og for å ivareta stabil og sikker drift er det behov for oppgradering av software, hardware, ny funksjonalitet.

Dette er bakgrunnen for at det nå er besluttet å gjennomføre en oppgradering av ICCS. Denne oppgraderingen innebærer utskiftning av hardware og software og gjennomføres for alle 110-sentralene i løpet av 2021. Oppgraderingen av ICCS vil innebære at systemet kan driftes i flere år fremover.

2021: Dette skjer med ICCS 

Det er viktig for DSB å bidra til forutsigbarhet inn i kommunenes budsjettprosesser og beredskapsarbeid, likevel er det i noen tilfeller usikkert hva de neste årene bringer. Her oppdaterer vi fortløpende rundt endringer og aktiviteter.

Aktiviteter: 

 • Oppgradering av ICCS - to ukers arbeid på hver 110-sentral
 • Installasjon av 100 Mbit/s
 • Oppgradering av Nødnett - Utskifting av Nødnettutstyr som står lokalt på 110-sentralene 
 • Oppstart anskaffelse av ny ICCS

Utgifter for kommunene 

 • Investeringskostnadene for oppgradering av ICCS vil faktureres i 2021
 • Investeringen fører til at månedlige supportkostnader fra leverandør av løsningen vil øke i 2021
 • Oppgradert løsning krever mer linjekapasitet og alle 110-sentralene oppgradere sine linjer til 100 Mbit/s i 2021. Dette medfører en økt linjekostnad for kommunene

2022–2025: Dette skjer med ICCS de neste fire årene

 • 2022/-23 – Integrasjon til nytt oppdragshåndteringssytem - krever utvikling
 • 2022 – Telenor skrur av kobbernettet og ICCS må integreres til IP-linjer
 • 2024 – Anskaffelse og utrulling av ny ICCS    

ICCS i et tiårsperspektiv

I løpet av de neste 10 årene vil Nødnett bli levert over de private mobilnettene fremfor dagens statlige TETRA-nett. Dette er besluttet i Stortinget i 2018. Det er, utover denne beslutningen, ikke avklart hvem som får hvilke roller for å levere tjenester for nødkommunikasjon i fremtiden.

Overgangen til mobilnettet betyr en stor teknologisk endring og dagens ICCS må skiftes ut i forkant av denne endringen. DSB har anbefalt at overgangen skal skje allerede i 2026. Tempoet med tanke på utskifting av dagens ICCS vil være avhengig av hva Stortinget beslutter i denne saken. 

Ansvarsfordeling for ICCS

Drift og vedlikehold

 • DSB ved BDO har ansvaret for drift og vedlikehold av ICCS
 • DSB har hovedansvaret for forvaltning av ICCS. Forvaltningen gjøres i samarbeid med 110-sentralene

Eiere

 • DSB eier dagens ICCS 
 • DSB har ansvar for kontrakten med leverandør Frequentis

Brukere

 • Kommunene / 110-sentralene bruker og betaler for drift og forvaltning av dagens ICCS

Viktige dokumenter for ICCS

 • Brev om oppgradering av ICCS og medfølgende kostnader
 • Stortingsproposisjon 100s- om brukerbetaling 
 • Lovtekst som regulerer krav til 110-sentralen 

Faste møtepunkter om ICCS

 • Forvaltningsforum; Her møtes DSB og 110-sentralene hvert kvartal, eller oftere ved behov, for å diskutere og beslutte saker som berører forvaltning av ICCS.
 • Driftsmøter; Her møtes BDO og 110-sentralene hvert halvår, for å informere om saker som berører drift av ICCS
 • 110-forum arrangeres årlig av 110-sentralene. DSB deltar som fast deltaker.  

Møter, samtale og referater 

Vi bruker Microsoft Teams i samarbeidet rundt forvaltningen av ICCS. Deltakerne har tilgang til gruppen her: [Logg inn]

Kontaktpersoner for ICCS

imageah74.png

Sverre Winsnes

Senioringeniør, seksjon Teknisk forvaltning i Nødnett, DSB

Rolle: Ansvarlig for forvaltning ICCS

imagea1lao.png

Eirik Martin

Sjefsingeniør, Branns driftsorganisasjon (BDO), DSB

Rolle: Ansvarlig for drift ICCS

imagekeod.png

Vibeke Bergersen

Rådgiver, seksjon Marked og brukeroppfølging, DSB

Rolle: Ansvarlig for faktura

 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.