Hvem har ansvar for hva i DSB?

Her er en oversikt over DSBs ulike fagområder, avdelinger og seksjoner, og hvem som har ansvar for hva relatert til 110-sentraler og Nødnett.

DSBs organisasjonskart finner du på denne siden

Seksjon for brann- og redning (BRE)

Seksjonens hovedoppgave er å sørge for at DSB er en tydelig og synlig nasjonal brann- og redningsfaglig myndighet. Seksjonen har ansvaret for forvaltning av regelverk og tilsyn som følger av brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging. BRE er faglig og rådgivende organ innenfor det brannforebyggende området, og skal være pådriver for en kontinuerlig utvikling av brann- og redningsvesenet.  Utvikling av nødmeldetjenesten med særlig fokus på 110-sentralene er også en viktig del av seksjonens oppgaver.

 • Forvaltning av Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging
 • Tilsyn med brannvesen og 110-sentraler
 • Nasjonal skogbrann kontakt for lederstøtte og skogbrannhelikopter
 • Utvikling av nødmeldesentralene
imageq846.png

Kontaktperson:

Dag Rune Omland

Seksjonssjef BRE, Avdeling for forebygging og sikkerhet, DSB

Nød- og beredskapskommunikasjon (NBK)

NBKs oppgave er å legge til rette for effektiv og riktig bruk av Nødnett, og sikre bred utnyttelse. NBK er også nasjonalt kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon som innebærer å lede og delta i prosjekter relatert til dette område. NBK har ansvaret for:

 • Nødnett og tjenester for nødkommunikasjon oppleves som effektive, sikre og robuste
 • Kontaktpunkt for henvendelser om Nødnett 
 • Planlegge overgang til fremtidens Nødnett 
 • Gjennomføre kurs og opplæring i Nødnett
 • Opprettholde og videreutvikle samvirkegevinster fra Nødnett
imagel94mi.png

Kontaktperson:

Sigurd Heier

Avdelingsdirektør for Nød- og beredskapskommunikasjon, DSB

Branns driftsorganisasjon (BDO)

Enheten har ansvar for drift og brukerstøtte for alle tekniske løsninger levert fra Nødnett til brannetaten og 110-sentralene. BDO håndterer alle feilmeldinger fra brann og er kontaktpunkt for underleverandører som Motorola, Frequentis, Global Connect  og Capita. BDO har ansvar for:

 • Feilretting 1. og 2. linje
 • Programmering av radioterminaler 
 • Support og brukerstøtte for 110-sentraler og brannvesen
imaget8ztx.png

Kontaktperson:

Bent Ottesen

Enhetsleder BDO, DSB

Norges Brannskole (NBSK)

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning, 110 og oljevern. Kravene til utdanning og kompetanse for de ulike stillingene i brannvesenet fremgår i kapittel 7 og 8 av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen fra 2002. Brannskolen har ansvaret for:

 • Yrkesutdanning
 • Ledelsesutdanning
 • Spesialutdanning
 • Feierutdanning
imaged20v.png

Kontaktperson:

Agnar Christensen

Fungerende direktør Norges Brannskole

Kjemikaliesikkerhet (KSI)

KSI har ansvar for oppfølging av områder innen håndtering av brannfarlige, eksplosjonsfarlige, trykksatte og reaksjonsfarlige stoffer samt for transport av farlig gods på veg og jernbane. Dette er områder som er hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

imagev7m6s.png

Kontaktperson:

Brit Skadberg

Seksjonsleder Kjemikaliesikkerhet, Avdeling for forebygging og sikkerhet, DSB

 

Kontaktpersoner i DSB

Hvem Avdeling Kontaktperson for/spør meg om...
Bent Ottesen BDO, seksjon Drift og brukerstøtte i avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon Enhetsleder BDO - Drift av Nødnett, radioterminaler og kontrollrom
Kristian Rosvold Seksjon Drift og brukestøtte - BDO Nestleder BDO. Drift av nødnett, radopterminaler og kontrollrom
Brann vakt Seksjon Drift og brukestøtte - BDO Feilretting 1. og 2. linje
Eirik Martin Seksjon Drift og brukerstøtte - BDO Ansvarlig for drift ICCS
Trond Hundstad Seksjon Drift og brukerstøtte - BDO Teknisk ekspert ICCS
Espen Fleisher Seksjon Drift og brukerstøtte - BDO Ansvarlig for programmering av radioterminaler for 11+-sentralene og brannvesenet
Sverre Winsnes Seksjon Teknisk forvaltning i avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) Ansvarlig i DSB for forvaltning systemene hos brann og 110-sentraler som kobles opp til Nødnett som ICCS, Vision, etc. Og andre systemer som E-call ++.
Bjørn Morten Skudsveen Seksjon Marked og brukeroppfølging i NBK Leder seksjon for Marked og brukeroppfølging i NBK/DSB
Vibeke Bergersen Seksjon Marked og brukeroppfølging i NBK Ansvarlig for faktura og abonnementsbestillinger
Thomas Grue Seksjon Marked og brukeroppfølging i NBK Kundeansvarlig for blant annet alle brannvesen og deres fleetmap samt ansvarlig for Fleetmap databasen og re-programmeringsprosjektet
Fredrik Westmark Seksjon Marked og brukeroppfølging i NBK Ansvarlig for opplæring og kurs i Nødnett
Matilde Brown Megård Seksjon Marked og brukeroppfølging i NBK Kundeansvarlig for blant andre 110-sentralene. Ansvarlig for pilotene i Nødnett Connect prosjektet og tjenesten ISI-Finland og Sverige
Anders Leonhard Blakseth Seksjon for brann og redning (BRE) i avdeling for forebygging og sikkerhet (FSI) Jobber med brannforebyggende spørsmål - særlig spørsmål fra kommunene (brannvesenet).
Barbro Hatlevoll Seksjon for brann og redning i FSI Brannforebygging, herunder bl.a. veilednings- og kommunikasjonsarbeid, brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, strategi- og utredningsarbeid, FoU.
Siri Martine Munkeby Seksjon for brann og redning i FSI Teamkoordinator Team Nødmeldingstjenesten, problemstillinger knyttet til nødmeldingstjenesten, Samlokalisering.
Ulf Sandvik Seksjon for brann og redning i FSI Nødmeldetjenesten. Samlokalisering av 110 i politiets operasjonssentraler. Transisjon neste generasjon Nødnett 
Kristian Bording Seksjon for brann og redning i FSI Fleetmap, neste generasjon Nødnett, Sambandsreglement, Nødnett
Heidi Vassbotn Løfquist Seksjon for brann og redning i FSI Organisering og dimensjoneringer av brann- og redningsvesen, skogbrannberedskap, CBRNE og spørsmål knyttet til beredskap og kapasiteter. 
Hege Bjørneseth Seksjon for kjemikaliesikkerhet (KSI) i avdeling for forebygging og sikkerhet (FSI) Brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, som blant annet bensin, diesel og biodrivstoff. Hovedoppgavene er behandling av søknader om samtykke til håndtering av farlig stoff og storulykketilsyn. Ved siden av dette jobber hun mye med oppfølging av eksplosjonsvern i virksomheter.
Bente Tornsjø Seksjon for kjemikaliesikkerhet (KSI) i FSI Farlige stoffer - samtykke, risikovurdering, tilsyn, veiledning. Storulykketilsyn. Sikring av farlig stoff. Kjemivåpenkonvensjonen
Agnar Christensen Seksjon - Norges brannskole (NBSK) i Avdeling for kunnskapsutvikling og digitalisering (KDI) Fungerende direktør for NBSK
Veronika Solvang Seksjon - Norges brannskole (NBSK) Seksjonssjef Administrasjon NBSK
Knut Espen Hansen Seksjon - Norges brannskole (NBSK) Kontaktperson på Justissektorens øvingssenter(JKØ) i Stavern - opplæring ICCS og kontrollrom

 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.