Øver på håndtering av atomulykke til sjøs

Norges største atomøvelse gjennomføres i Bodø i mai. Scenarioet er en eksplosjon på et skip med turister.

Trafikken langs kysten vår øker stadig. En stadig mer omfattende transport av varer, turisttrafikk og militær aktivitet i de sårbare nordområdene, gjør det viktigere enn noen gang å øve beredskapen for og håndteringen av en alvorlig ulykke med radioaktive utslipp.

Derfor gjennomfører norske myndigheter øvelsen Arctic REIHN (Arctic Radiation Exercise in High North) i Bodø 3. til 6. mai 2022.

Øvelsen er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Hoveredningssentralen i Nord-Norge.

Bodø kommune er vertskap for øvelsen, som samler flere hundre deltakere fra totalt fem land.

- Dette er en viktig øvelse. I Nord-Norge kan det være langt mellom rednings- og beredskapsressursene, og i noen tilfeller kan den nærmeste relevante hjelpen befinne seg i nabolandene. Derfor er det nødvendig å øve sammen, lære hverandre å kjenne, finne ut hva som fungerer og ikke fungerer, slik at vi er best mulig forberedt på en reell ulykke, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Scenarioet for øvelsen er dramatisk.

En stor eksplosjon på et atomdrevet skip med turister, får store og alvorlige konsekvenser. Besetningsmedlemmer og passasjerer skades, forurensning begrenses ikke bare til lokalsamfunnet, men spres over landegrenser. Det er behov for både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale ressurser for å håndtere krisen, og Norge ber derfor om hjelp gjennom EU og deres "nødsentral": Emergency Response Coordination Centre (ERCC). 

Sentrale elementer i øvelsen, i tillegg til selve håndteringen av ulykken, er derfor å teste systemene for varsling av andre nasjoner og for å ta imot hjelp fra utlandet.

Øvelsen har en kostnad på om lag 12 millioner kroner, og er i hovedsak finansiert av EU.

Foruten en rekke beredskaps- og redningsressurser fra Norge, deltar tilsvarende mannskaper fra Sverige, Danmark, Island og Portugal. Utenlandske samarbeidspartnere er Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige, Beredskabsstyrelsen i Danmark (DEMA), Icelandic Radiation Safety Authority (ISRA) og National Authority for Emergencies and Civil Protection i Portugal.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.