Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko


Om sikkerheten i Sydhavna og det tilsluttede oljelageret i Ekebergåsen.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (1,1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-333-1
HR-nummer
2277
Utgitt

I 2012 besluttet DSB å igangsette en gjennomgang av sikkerheten i Sydhavna og det tilsluttede oljelageret i Ekebergåsen for å belyse de samfunnssikkerhetsmessige utfordringer ved og rundt Sydhavna med vekt på sikkerhet for tredjeperson. Sydhavna er et viktig knutepunkt for mange aktiviteter i Oslo og mange ulike virksomheter er lokalisert i området. I et slikt område er det viktig at virksomhetenes sikkerhetsstyring er forsvarlig og at det jobbes kontinuerlig med å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå.