Risavika - helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko


I 2013 besluttet DSB, Rogaland brann og redning IKS og Sola kommune å igangsette en kartlegging og gjennomgang av risiko- og sikkerhetsmessige forhold i Risavika. Med bakgrunn i en samlet vurdering av hvordan risiko- og sikkerhetsmessige forhold i Risavika er ivaretatt, gis det i denne rapporten, anbefalinger om forbedringstiltak til virksomhetene, til kommunalt nivå herunder Rogaland brann og redning IKS og Stavangerregionen Havn IKS, og til statlige myndigheter.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (4,3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-370-6 (PDF)
HR-nummer
2313
Utgitt