Fremgangsmåte for utarbeidelse av Nasjonalt risikobilde (NRB)


En felles fremgangsmåte for risikoanalysene i NRB skal sikre konsistens i måten de ulike scenarioene analyseres på. Derfor er det utarbeidet en metodebeskrivelse som følges i alle analysene.

Bilde av omslag

Rapport

Last ned PDF (371,2KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-367-6 (PDF)
HR-nummer
2279
Utgitt

I Nasjonalt risikobilde (NRB) gjøres det separate risikoanalyser av svært forskjellige scenarioer. I tillegg til å presentere resultatene fra hver analyse enkeltvis, sammenstilles de også i diagrammer. Derfor er det viktig at analysene gjennomføres mest mulig likt. En felles fremgangsmåte for risikoanalysene i NRB skal sikre konsistens i måten de ulike scenarioene analyseres på. Derfor er det utarbeidet en metodebeskrivelse som følges i alle analysene.

Dette er en revidert utgave av "Fremgangsmåte for utarbeidelse av Nasjonalt risikobilde (NRB)" som ble utgitt i mai 2014.