Ny veileder om silobrann

, Nyhet


Brann i siloanlegg er en uvanlig hendelse for de fleste brann- og redningsvesen. RISE Fire Research har, i samarbeid med Fire Research and Innovation Centre (FRIC), oversatt den svenske håndboken "Brand i silo" til norsk på oppdrag fra DSB.

Kunnskapsgrunnlaget som er presentert i veilederen, og mer utfyllende i den svenske håndboken, er ment å kunne benyttes både under operativ innsats ved en brann og i forebyggende arbeid. målgruppene er brann- og redningsvesen, 110-sentraler, siloeiere og brannrådgivere.

Veilederen er tilgjengelig på norsk og engelsk.

>> Norsk utgave

>> Engelsk utgave