Konsekvensene av ekstremværet – råd til innbyggerne

, Nyhet


Ekstremværet har fått store konsekvenser flere steder i landet. Faren er ikke over og de store vannmengdene finner stadig nye veier. Her er noen råd til innbyggerne i berørte områder.

Vannet har i flere rammede områder begynt å trekke seg tilbake, men faren er likevel ikke over. Store nedbørsmengder og flom har gjort jorda mettet med vann, og selv om vannet nå er på vei tilbake i noen områder, er det fortsatt stor fare for skred. Store vannmengder er nå på vei nedover vassdragene der det ventes svært høy vannføring, spesielt i Drammensvassdraget.

Hold deg oppdatert

Vi ber innbyggerne holde seg oppdaterte på situasjonen i sitt område og om å følge pålegg og råd fra myndighetene. Ikke foreta annet enn nødvendig reise- og transportvirksomhet inn i berørte områder. Hold deg unna flomvoller, elvebredder og undergravde veier og stier.

Tenk forebygging

Om vannet er på vei dit du bor - tenk forebygging og utnytt tida før vannet kommer. For å avgrense skadene på egen eiendom bør du rydde unna kvister eller løv som stenger for vannet i avløp og mindre bekker. Rydd også verdifulle gjenstander opp fra kjelleren. Sjekk at vinduer og dører er godt lukket igjen, spesielt i kjelleren. Rydd hagen for løse gjenstander, flytt campingvogner, biler og større gjenstander som kan bli tatt dersom vannet stiger.

Egenberedskap er viktig

Siste dagers hendelser har vist at egenberedskap er viktig. De store vannmengdene som har kommet har gjort skade på infrastruktur som veier, strømnett og vannledninger, og ført til at folk har blitt isolert, mistet strømmen eller vannet på grunn av flommen. I et slikt tilfelle er det lurt å ha tenkt på egenberedskap i forkant av hendelsen, slik at du er rustet til å klare deg selv noen dager. Du bør ha nok mat i boligen til å mette alle i husstanden i minst tre døgn. I tillegg anbefaler vi å lagre 9 liter vann per person for samme periode. Råd om egenberedskap og lagring av vann finner du på sikkerhverdag.no