Bålforbud fra 15. april

, Nyhet


I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Brannfaren er normalt størst på våren før gress og den grønne bunnvegetasjonen kommer opp.

– De aller fleste branner i skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet, ofte uforsiktighet. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Så langt i år (13.04.2023) er det rapportert inn 118 gressbranner og 15 branner i skog og utmark. Agder fylke har hatt flest med 41 gressbranner og 3 branner i skog og utmark. På samme tidspunkt i fjor hadde det vært 290 gressbranner og 59 branner i skog og utmark. I hele 2022 var det 1 275 branner i skog og utmark og skogbrannhelikopter var i aksjon ved 42 branner.

Overvåker skogbrannfaren

– DSB overvåker skogbrannfaren løpende, og i perioder med stor skogbrannfare setter DSB flere helikoptre i beredskap rundt om i landet, sier Ly.

Skogbrannhelikopteret er i fast beredskap i perioden 15. april til 15. august. Helikopteret er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord.

Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men Staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

– Staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov. Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen obligatorisk lederstøtte fra skogbranneksperter. Sivilforsvaret bistår også med mannskaper og utstyr ved mange skogbranner, sier Ly.


>> På nettstedet sikkerhverdag.no kan du lese mer om hva du bør gjøre ved skogbrann og det du bør vite før du tenner bål.

>> Sjekk gressbrannfaren her