Nye kurs på NUSB: Mediehåndtering og proaktiv stabsmetodikk

, Nyhet


Vi tilbyr to nye spennende kurs denne høsten: Krisehåndtering og proaktiv stabsmetodikk, og Mediehåndtering.

Krisehåndtering og proaktiv stabsmetodikk

Dette kurset gir deg innføring i hvordan du best kan organisere og lede et krisehåndteringsapparat etter prinsippene for proaktiv stabsmetodikk.

Kurset gjennomføres på NUSB i Heggedal, Asker den 28.-30. oktober og den 2.-4. desember.

>> Mer informasjon om kurset i oktober

>> Mer informasjon om kurset i desember

Mediehåndtering

Kurset skal gi deg kompetanse i god krisekommunikasjon, samt gi et grunnlag for forståelse og ivaretakelse av mennesker ved større ulykker. Du lærer blant annet konkrete teknikker for utvikling av gode budskap til media, spesielt foran kamera.

Kurset gjennomføres på NUSB den 26.-28. november.

>> Mer informasjon om kurset.

Om NUSB

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) er den sentrale utdanningsinstitusjonen for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge, og er underlagt DSB.

 

NUSB tilby studier, kurs og andre opplæringstiltak om risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), beredskapsplikt, krisekommunikasjon, krisestyringsverktøyet CIM, øvingsplanlegging, krisehåndtering, samfunnssikkerhet og beredskap, samt et utvalg andre tema.

>> Mer om NUSB