Brexit og mulige konsekvenser på områder innen DSBs ansvarsområde

, Nyhet


Her er informasjon om mulige konsekvenser Storbritannias uttreden av EU kan få på områder innenfor DSBs ansvarsområder.

Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU 29. mars 2019. Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere denne utmeldingen. Dersom denne avtalen blir gjeldende, vil Storbritannia behandles som et EU-medlem (og EØS-medlem) i en overgangsperiode som er ment å vare fra 29. mars 2019 til 31. desember 2020. Dersom det ikke blir noen avtale, vil Storbritannia forlate EU 29. mars 2019 klokken 23:00 britisk tid og fra det tidspunktet ikke lenger behandles som EU-medlem eller part i EØS-avtalen.

Utenriksdepartementet har i samarbeid med de involverte departementene, laget en omfattende nettside om brexit og Norge med oppdatert status for pågående forhandlinger. Gå til regjeringens nettside med oppdatert status for pågående forhandlinger.

DSB har blant annet ansvar for 17 vareområder som er regulert av harmonisert vareregelverk. Disse er gjennomført i forskrifter som for eksempel forskrift om enkle trykkbeholdere, forskrift om trykkpåkjent utstyr, forskrift om leker og forskrift om elektrisk utstyr. DSB har også ansvar for en rekke vareområder som ikke er regulert av harmonisert regelverk.

På regjeringen.no er det laget en egen side med spørsmål og svar på problemstillinger som kan oppstå som følge av brexit, se Spørsmål og svar om brexit. Her er det utfyllende informasjon om situasjonen dersom det ikke blir noen avtale mellom Storbritannia og EU, blant annet nyttig informasjon til produsenter, distributører og importører av varer. Vi anbefaler markedsaktørene om å søke informasjon på disse sidene som holdes løpende oppdatert.

Særlig om transportabelt trykkutstyr

Direktiv 2010/35/EU er gjennomført i forskrift 22. november 2012 nr. 1088 om transportabelt trykkutstyr og har en spesiell stilling innenfor vareområdet, da det også gjelder for produktene i bruksperioden, og regulerer blant annet periodiske kontroller.

Brexit vil ikke påvirke samsvaret for transportabelt trykkutstyr som har blitt brakt i omsetning før brexit. Periodiske kontroller utført før brexit av kontrollorganer utpekt av britiske myndigheter, vil fortsatt være gyldige forutsatt at kontrollorganet var gyldig oppført i NANDO på kontrolltidspunktet.

Myndighetene i Storbritannia foreslår at transportabelt trykkutstyr fra EØS skal beholde de samme rettighetene i Storbritannia som i dag, uavhengig av formen på brexit, se forslaget til regelverk her på gov.uk