Støtte til øystaten Dominica etter orkanen Maria

, Nyhet


DSB sender i dag en krisehåndteringsekspert til den karibiske øya Dominica.

Geir Ellingsen skal inngå i et team av krisehåndteringseksperter sendt av EUs ordning for sivil beredskap, der Norge er del av et europeisk samarbeid om beredskap og krisehåndtering. Teamet skal bistå lokale myndigheter med kartlegging av skadeomfang og hjelpebehov og koordinering av innkommende europeisk nødhjelp.

Ellingsen kommer fra Kristiansand og er til daglig assisterende sjef i Sivilforsvaret. På Dominica er så å si all bygningsmasse berørt av orkanens herjinger og ødeleggelsene er enorme. Flere mennesker er bekreftet omkommet og strøm og vannforsyning er ødelagt. Varigheten på oppdraget beregnes til tre uker.

DSB har omkring femten operative krisehåndteringseksperter som kan sendes på oppdrag på kort varsel og har bidratt med liknende kompetanse ved flere tidligere naturkatastrofer.