Støtte til FN etter orkanen "Irma"

, Nyhet


DSB sender i dag to IKT-eksperter til Barbados. Ekspertene skal støtte FNs krisehåndteringsarbeid i forbindelse med orkanen "Irma".

Det fryktes at orkanen "Irma" kan gjøre stor skade på sin ferd de neste dagene. FN gikk derfor tirsdag ut til medlemsstatene med forespørsel om støtte til krisehåndteringsarbeidet med IKT-eksperter.

DSB og Sivilforsvaret sender Knut Kjørkleiv og Frode Tangen fra sitt operative team sammen med IKT-utstyr. De to nordmennene skal sørge for at FN-teamet kan kommunisere med omverdenen gjennom satellitt-telefoni og ellers gi den IKT-støtten som hjelpearbeiderne trenger. Nordmennene inngår som en integrert del av FNs team og det er Utenriksdepartementet som finansierer oppdraget.

Varigheten på oppdraget beregnes til en-tre uker, alt ettersom hvilken skade orkanen måtte skape.

- Det å allerede være på plass i området når ødeleggelsene etter orkanen skal kartlegges, er en stor fordel i håndteringen av hendelsen. De to IKT-ekspertene skal bistå hjelpearbeiderne med å kunne kommunisere under ekstremt utfordrende forhold, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

DSB har rundt 20 års erfaring i denne typen av støtte til FNs krisehåndteringsarbeid.