Sivilforsvaret tester tyfonene 14. juni

, Nyhet


Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Onsdag 14. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

TyfonFoto: Odd Skarbomyr, DSB

Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

- I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.

- Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Daae.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at Nødnett skal brukes også for å utløse varslingsanleggene.

- Ved denne varslingsprøven vil cirka 60 prosent av alle varslingsanlegg bli styrt via Nødnett. Østfold, Vestfold, Troms, Vest- og Øst-Finnmark og delvis Oslo og Akershus sender fremdeles via FM-nettet. Disse vil bli bygd om innen den siste FM-senderen slukker i Troms og Finnmark 13. desember 2017, sier Daae.

Daae viser også til at DSB har gitt en foreløpig vurdering av et nasjonalt system for mobiltelefonbasert system for varsling av befolkningen, som et supplement til tyfonene. Dette ligger til vurdering i Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Se oversikt over alle varslingsanleggene i DSBs kartløsning. Velg Temalag, Sivilforsvaret, og huk av for Varslingsanlegg.  

Les mer om varslingssignalene på sikkerhverdag.no og hør signalene på sivilforsvaret.no

Pressekontakt

Henvendelser fra pressen kan rettes til DSBs pressevakt på 992 52 000, eller på epost til pressevakt@dsb.no

Bilder finnes på DSBs Flickr-konto og kan brukes fritt i pressesammenheng, med kreditering.