Sivilforsvaret styrkes i Agder

, Nyhet


Sivilforsvaret etablerer seks nasjonale mobile forsterkningsenheter, som kan sendes rundt i hele landet ved store og komplekse hendelser. I dag etableres enheten i Kristiansand.

De nasjonale mobile forsterkningsenhetene til Sivilforsvaret skal styrke kapasiteten for å stå best mulig rustet til innsats ved store og komplekse hendelser i fremtiden. Justis- og beredskapsdepartementet har bevilget midler til etableringen.

– Vi har stor tro på at de nye operative avdelingene kommer til å være et viktig bidrag ved store branner, flommer, leteaksjoner, ekstremvær og naturkatastrofer. Avdelingene har stor kapasitet, god mobilitet, både på og utenfor vei, og materiellet skal brukes av håndplukkede og spesialtrente mannskaper, sier Arnstein Pedersen, sjef for Sivilforsvaret i Norge. 

Det skal etableres totalt seks nasjonale mobile forsterkningsenheter i Trondheim, Tromsø, Bergen, Oppland, Kristiansand og Bodø. Kristiansand er den nest siste etableringen.

Fungerende distriktssjef Hollger Hillesland i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt ser frem til å jobbe med enheten.

– Det er ingen tvil om at den nye MFE-enheten tilknyttet Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt vil være en betydelig forbedring av beredskapen. Ikke bare lokalt, men for hele regionen. Nå får vi på plass spesialiserte og motiverte mannskaper som kan bruke det nye utstyret vi har fått, sier distriktssjef Hillesland.

De siste årene har vært preget av mange store hendelser. Blant annet storbranner på Frøya, Flatanger, i Lærdal og flommen på Vestlandet. 2014 var et rekordår for Sivilforsvaret. I moderne tid har de aldri vært involvert i flere innsatser. Alle hendelsene i 2014 krevde 67 180 innsatstimer mot 24 033 året før.

Mange av innsatsene de seneste årene har hatt lengre varighet og vært mer omfattende enn tidligere. Klimaet er årsak til mange av innsatsene.

– Vi rykker også ut til flere hendelser fordi de som trenger bistand vet at Sivilforsvaret er en pålitelig ressurs som er forutsigbar. Noe av fortrinnene til Sivilforsvaret er at vi kommer med trente og organiserte mannskaper, som er vant med å forholde seg til ulike typer av hendelser og krisesituasjoner, sier Pedersen.

De nasjonale mobile forsterkningsenhetene er satt opp med to avdelinger. Den ene avdelingen spesialiserer seg på telt, lys, varme, samband og strøm, mens den andre på stor pumpekapasitet for brannslokking, lensing og transport utenfor vei. Hver avdeling er satt opp med 24 tjenestepliktige. Avdelingene er en del av den ordinære sivilforsvarsstyrken på 8 000 tjenestepliktige og 250 fast ansatte.