Samfunnssikkerhetsprisen til Odda Røde Kors

, Nyhet


Odda Røde Kors tildeles prisen for 2016 på vegne av Røde Kors lokallag for de mange krevende redningsaksjonene ved Trolltunga i fjor.

Bjørn Arild Fjeldsbø t.v., Cecilie Daae og Per Magne Eikeland. Foto: DSB

I juryens begrunnelse står det at lokallagene i Røde Kors er svært gode eksempler på hvordan viktige humane verdier blir omgjort til praktisk og konkret innsats og tiltak for å gjøre det tryggere å bo og oppholde seg i lokalsamfunn.

De frivillige i lokallagene i Røde Kors bidrar hvert år i talløse redningsaksjoner, mange både fysisk krevende og kompliserte.

Dugnadsvilje

De mange aksjonene ved Trolltunga i Odda i 2016 og tidligere år, er eksempler på hvordan kombinasjonen av dugnadsvilje, innsatslyst og medmenneskelige holdninger bidrar til å redde livet til fastboende og turister som av ulike grunner har behov for hjelp når de er ute i naturen.

Lokallagene har også vært aktive pådrivere i det forebyggende arbeidet for å hindre at turister og andre fjellvandrere får problemer når de ferdes ute.

Viktig samarbeid

Lokallagene i Røde Kors er også svært viktige samarbeidspartnere for mange av kommunene i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Det kan for eksempel være gjennom å tilby omsorg og støtte til folk som trenger det, eller til annen støtte og hjelp for myndighetene når det skjer kriser og uønskede hendelser.

Et godt eksempel

Samfunnssikkerhetsprisen deles ut til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsordenen det foregående år. Prismottakeren skal være et godt eksempel for andre aktører, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører.

Prisen ble overrakt i Oslo i dag av DSBs direktør Cecilie Daae under DSBs årlige Samfunnssikkerhetskonferanse.

- Vi setter utrolig stor pris på at dere ser det arbeidet som gjøres hver eneste dag. Det betyr veldig mye for oss. Tusen takk for prisen og omtanken hilsen alle medlemmene i Odda Røde Kors hjelpekorps, sier Per Magne Eikeland i Odda Røde Kors.