Ressurskrevende år for Sivilforsvaret

, Nyhet


2016 ble et år med færre innsatser enn tidligere, men med svært ressurskrevende hendelser i form av leteaksjoner og helikopterulykken på Turøy.

Fjoråret bød på 163 innsatser fra Sivilforsvaret og 3495 mannskaper bisto i nesten 30 000 timer. Dette er en nedgang i antall timer sammenlignet til rekordårene 2014 og 2015 (brannene Lærdal og Frøya) 67 480 og (flyktningsituasjonen) 56 906), men flere timer enn i 2012 og 2013 (23 100 og 24 033).

Turøy-ulykken

– Sivilforsvaret har stor bredde i sine forsterkningsoppdrag i 2016. Helikopterulykken på Turøy i Hordaland var et svært krevende oppdrag på flere plan. Dette gjaldt spesielt i forhold til de mange omkomne, men også varighet på oppdraget, sier Jon Birger Berntsen, som er sjef for Sivilforsvaret.

Innsatsen pågikk over et stort område, og krevde godt samarbeid med andre etater. Sivilforsvarets mannskaper og ansatte bisto politiet i søk etter vrakdeler, avsperring av ulykkesområdet samt samleplass for omkomne for uttransportering. I tillegg ble det gitt støtte til Havarikommisjonen med lys, varmetelt og feltkontor.

Leteaksjoner

Sivilforsvaret har også bistått politiet i flere større leteaksjoner i Buskerud (2 219 timer), Sogn og Fjordane (1 007 timer) og Nord-Trøndelag (1 426 timer).

Leteaksjoner står for 85 av alle innsatsene i 2016. Vestfold er fylket hvor det har vært flest leteaksjoner med 16.

Berntsen er svært fornøyd med jobben mannskapene har gjort.

– Tilbakemeldingene vi får er at mannskapene våre er profesjonelle og pålitelige, sier Berntsen og legger til at han både er stolt og takknemlig overfor innsatsen som ytes både fra tjenestepliktige mannskaper og fast ansatte i Sivilforsvaret.

Varierte oppdrag

Det har i 2016 vært en liten økning i innsatser knyttet til skog-, grass- og lyngbrann sammenlignet med 2015. Det samme gjelder for lenseoppdrag. Det har også ved flere anledninger gitt bistand i transportering av skadede personer fra ulendt terreng fram til vei og bistand med lys og varmetelt.

Totalt kostet innsatsene i 2016 14 783 997 kroner.

Ti raske fakta om innsatsåret 2016

  • 163 Innsatser i 2016, 248 i rekordåret 2015.
  •  Flest innsatser knyttet til leteaksjoner (85), nest flest knyttet til skogbrann (15)
  • Flest innsatser i Hordaland (17), færrest i Vest-Agder (1)
  • Flest bistandsanmodninger fra politiet med 158. (103 i 2015)
  • Tjenestepliktige bisto i totalt 26 534 timer.
  • Januar er måneden med flest innsatser med 23.
  • Juni og september har flest innsatser i leteaksjoner med 12 hver, februar har 3.
  • Juni er måneden med flest innsatser i forbindelse med skogbranner.
  • Januar er måneden med flest innsatser knyttet til storm og uvær med 6.
  • Hedmark er fylket med flest skogbranner med 4.