Problemer med varslingsanleggene

, Nyhet


DSB har gjennom rutinemessig statussjekk oppdaget at rundt 30 prosent av alle tyfonvarslingsanlegg ikke er operative. Det er store variasjoner fra distrikt til distrikt, da dette har oppstått i forbindelse med planlagt og rutinemessig vedlikehold.


Årsaken er feil på nytt utstyr i tyfonvarslingsanleggene, og DSB jobber nå gjennom helgen sammen med leverandøren for å få rettet feilen raskest mulig. En midlertidig løsning vil være på plass i løpet av helgen og en ny varig løsning vil være operativ innen to uker.

Denne situasjonen er meget beklagelig og DSB vil i ettertid følge opp leverandøren med hensyn til hvordan feilen kunne oppstå. Fokus nå er på å få rettet feilen raskest mulig. DSB er i dialog med politiet og fylkesmennene er orientert om situasjonen.