DSB advarer om økende skogbrannfare

, Nyhet


DSB advarer nå om økende brannfare i skog og utmark på Østlandet og setter ytterligere ett helikopter i beredskap for skogbrannslokking.

På Østlandet og særlig rundt Oslofjorden er skogbrannfaren økende. Det er tørt mange steder og det er meldt lite nedbør den nærmeste tiden. Med varme og vindfulle sommerdager tørker skog og utmark fort opp og skogbrannfaren øker raskt.

– Det skal det ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller i naturen for å starte en brann i naturen. Vi ber derfor om at folk på Østlandet og Sørlandet bruker sunn fornuft og utviser stor aktsomhet når de er i naturen den nærmeste tiden, sier avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB.

659 gressbrammer hitill i år

– Til nå i 2017 er det registrert 659 gressbranner og 168 branner i skog og utmark. Cirka 90 prosent av alle skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene.

Skogbrannhelikopteret har fast beredskap i perioden 15. april til 15. august på Torp utenfor Sandefjord. Ytterligere ett helikopter settes i dag i beredskap med base på Kjeller, for raskt å kunne bistå brann- og redningsvesenene ved branner i skog og utmark.

– DSB vurderer situasjonen løpende og har oppmerksomhet rettet mot å sette ekstra helikopterberedskap, dersom det er behov for det. Ekstra beredskap flyttes til de områdene i landet som har størst fare for skogbrann, sier Madsen.

Skobrannberedskapen

Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men Staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

– Staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov. Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen obligatorisk lederstøtte fra skogbranneksperter. Sivilforsvaret bistår også med mannskaper og utstyr ved mange skogbranner, sier Madsen.

Bålforbud

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Hvis det er veldig tørt, kan kommunen innføre totalforbud også til andre tider.

I startfasen kan de fleste skogbranner slokkes med enkle midler. Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110. Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg.

sikkerhverdag.no kan du lese mer om hva du gjør ved skogbrann og det du bør vite før du tenner bål.


Skogbrannhelikopter i aksjon under en demonstrasjon torsdag 06. juni. Foto: Hans Kristian Madsen.