Økende behov for Sivilforsvaret

, Nyhet


Halvårsstatistikken for Sivilforsvaret viser at etaten er en vesentlig bidragsyter i det nasjonale og lokale beredskapsarbeidet, både ved økende etterspørselen etter forsterkning og i bredden av leveransen.

Det er en økning i antall innsatser de siste årene. Fra 159 innsatser i 2010, til et gjennomsnitt på 214 innsatser årlig i etterkant. Rekordåret var 2014 med 291 innsatser. Så langt i 2017 har Sivilforsvaret vært i 90 innsatser. De største innsatsene med tanke på mannskapsressurser har vært ved søk etter savnede personer.

Stor bredde

Sivilforsvaret brukes på flere innsatsområder enn tidligere. Sivilforsvaret har stor bredde i forsterkningsevnen og får mange ulike bistandsanmodninger. For første halvår kan det nevnes bistand ved store utfall av EKOM i Finnmark og funn av gammel flybombe i Vestfold. Videre har Sivilforsvaret mottatt bistandsanmodning fra politiet vedrørende sykkel-VM i Bergen i september og deltar i det tverretatlige planleggingsarbeidet for forsterket beredskap ved arrangementet.

Særlig har leveranse av vakthold og sikring, og telt med lys og varme vist en økning siste år. Dette dreier seg om bistand ved ulike naturutløste hendelser som flom og ras, branner og ved politietterforskning.

Sivilforsvarets forsterkningsleveranse så langt i 2017 er:

Telt, lys og varme: 35

Søk etter personer: 30

Logistikk og materiell: 27

Forpleining: 16

Vakthold og sikring: 15

Lederstøtte: 13

Samband: 13

IKT-støtte: 12

Brannslukking: 9

Vannforsyning: 9

Lensing og flom sikring: 4

Annet: 15