Nytt nummer av Elsikkerhet

, Nyhet


Sommerutgaven av nyhetsbladet Elsikkerhet er ute nå. Bladet inneholder blant annet statistikk og omtale av de elulykkene som ble rapportert inn til DSB i løpet av foregående år.

- De fleste ulykkene rammer naturlig nok installatørbransjen hvor vi har flest elektrofagfolk i arbeid. Vi har de siste årene fokusert på at ca. 30 % av ulykkene har involvert lærlinger. Det er derfor positivt å registrere at denne andelen for 2016 er redusert til 21%, sier avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad.

Det ble i 2016 meldt inn 505 elulykker, hvorav 137 var ulykker der det også ble registrert skade. Det ble imidlertid registrert to dødsulykker i 2016. Antallet ulykker har økt med åtte siden året før, mens antall skader har gått ned med ni. 

- Vi ser en jevn økning i antall innmeldte elulykker siden 2010. Vi antar likevel at dette i stor grad skyldes økt oppmerksomhet på meldeplikten og at det ikke gjenspeiler en reell
økning i antall ulykker, sier Hoffstad. 

Nyhetsbladet Elsikkerhet inneholder i tillegg inneholder mye informasjon om regelverket knyttet til sikkert arbeid, elektroforetak og kvalifikasjonskrav.

>> Se siste og tidligere utgaver av bladet Elsikkerhet