Ny veileder om liaisonfunksjonen

, Nyhet


DSB har utarbeidet en veileder om liaisonfunksjonen. En liaison er et bindeledd mellom to organisasjoner, hvor et av hovedformålene er å forbedre informasjonsflyten mellom organisasjonene.

Tilbudet om å avgi eller anmode om en liaison er oftest knyttet til håndteringen av en krise, men også i andre krevende situasjoner kan iverksettelsen av liaisonfunksjon kunne lette på en organisasjonens håndtering.  Nasjonal veileder for liaisonfunksjonen var et av ni foreslåtte tiltak etter øvelse HarbourEx 15. Målet med veilederen er at man skal få en bedre forståelse for hva som ligger i å motta og sende en liaison.

Veilederen er utarbeidet med tanke på å være så konkret som mulig. Det er en målsetting at den, gjennom beskrivelser og en stor grad av detaljer, vil kunne brukes av organisasjoner som er helt ukjente med utsendelse og mottak av liaisoner, i tillegg til de som gjør dette mer rutinemessig.

>> Nasjonal veileder for liaisonfunksjonen