Ny rapport om antibiotikaresistens

, Nyhet


Risikoanalysen av scenarioet «Utbrudd av MRSA i Vestfold» er nå publisert.

Hvert år gjennomfører DSB risikoanalyser av alvorlige, uønskede hendelser som kan ramme det norske samfunnet.

− Antibiotikaresistens er et svært aktuelt tema. To sentrale spørsmål for denne analysen er: hvordan ville samfunnet taklet et større utbrudd i dag, og hva ville konsekvensene for samfunnet vært? sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

Risikoanalysen tar for seg et tenkt utbrudd av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) i Vestfold, som rammer både helsesektoren og matproduksjon. I det konstruerte scenarioet blir sykehuset i Vestfold, et sykehjem, en svinebesetning og en besøksgård spesielt rammet.

− Selv om det selvfølgelig er stor usikkerhet knyttet til samfunnskonsekvensene av slike tenkte hendelser, er det nødvendig for ansvarlige myndigheter å tenke gjennom hva som kan skje. Og ikke minst hvordan man kan forberede seg, sier Daae.

>> Her kan du lese en lengre sak om risikoanalysen

>> Rapport - Risikoanalyse av antibiotikaresistens: Utbrudd av MRSA i Vestfold