Nordmenn mest redde for terror og cyberangrep

, Nyhet


1 av 3 nordmenn er bekymret eller svært bekymret for at terrorister skal lykkes med et angrep på norsk jord i løpet av de neste fem årene. Det viser DSBs store befolkningsundersøkelse.

Nesten like mange, 30 prosent, er bekymret eller svært bekymret for at cyberangrep skal slå ut viktige styringssystemer.

- Vi er ikke overrasket over disse funnene, gitt en verden som er i rask endring, terror som har rammet Europa hardt og brutalt flere ganger på kort tid og stadige rapporter om hybride hendelser, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Hun presenterte undersøkelsen på DSBs samfunnssikkerhetskonferanse i Oslo i dag.

Det er Epinion som på oppdrag fra DSB gjennomførte befolkningsundersøkelsen i desember i fjor. Hensikten var å kartlegge hva innbyggerne er redde for og hvordan de oppfatter beredskapen i Norge. Resultatene i rapporten er laget på bakgrunn av 1115 besvarelser.

- Vi registrerer en økt interesse i befolkningen for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vi har i det siste flere eksempler på at innbyggere kontakter DSB og gir uttrykk for at de er engstelige for for eksempel terror og krig. Det er en ny utvikling, sier Daae.

Undersøkelsen viser også at 6 av 10 er svært lite bekymret eller ikke bekymret i det hele tatt for langvarige strømbrudd over 24 timer.

- Langvarig strømbortfall er et eksempel på at det vi som offentlige etater er bekymret for, ikke nødvendigvis er det innbyggerne er spesielt bekymret for. Kart og terreng stemmer ikke overens. Det må DSB og beredskaps-Norge ta på alvor. Vi må tenke over hvordan vi ordlegger oss. Vi må bli flinkere til å formidle hvordan vi jobber for et tryggere samfunn, uten å underslå den restrisikoen som alltid vil være der, sier Daae.