Nødnettpris til Sogn

, Nyhet


Sogn brann- og redning er tildelt prisen for god bruk av Nødnett.

I april 2017 begynte det å brenne i en feiebil inne i Fjærlandstunellen i Sogn og Fjordane. Tunnelen har ikke fått installert Nødnett-dekning, men mannskapene i Sogn brann og redning var snarrådige og satte opp en brannbil med radioterminal i gateway-modus. Dermed sørget de for å utvide Nødnetts dekning lokalt slik at mannskapene fikk mulighet til å kommunisere med hverandre på hele innsatsområdet.

Denne handlingen ble i evalueringen av hendelsen trukket frem som en viktig årsak til en vellykket innsats.

- Det var mange involverte i hendelsen denne dagen som alle gjorde en utmerket jobb, men vi ønsker å berømme Sogn brann og redning for å være snartenkte og ha tilstrekkelig Nødnett-kompetanse til å ta i bruk Nødnett på en slik måte at man utnytter de mulighetene som finnes i nettet, sa DSB-direktør Cecilie Daae da hun i dag overrakte prisen til brannsjef Vidar Trettenes i Sogn brann og redning.

Nødnett er et verktøy for kommunikasjon og samhandling i daglig virke, under øvelser og ved større hendelser. Nødnett tilbyr mange ulike tjenester og funksjoner. God bruk av Nødnett forutsetter at brukerne kjenner systemet godt, klarer å utnytte mulighetene og forstå begrensningene i nettet, samt rutiner og prosedyrer for samhandling og samarbeid.

Hensikten med prisen, som deles ut for første gang i år, er å rette oppmerksomheten mot at alle bør øve og ta i bruk alle muligheter i Nødnett.

Prisen utdeles til den/de som har vist god bruk av Nødnett. God bruk av Nødnett er god riktig og bred utnyttelse av mulighetene i Nødnett under en faktisk hendelse og utvikling av relevante rutiner og prosedyrer for å støtte dette. Prismottakeren skal være et godt eksempel for andre aktører, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører.