Markant bedring i kommunenes systematiske samfunnssikkerhetsarbeid

, Nyhet


DSB har akkurat avsluttet sin årlige kommuneundersøkelse. Undersøkelsen viser en markant økning i antall kommuner som oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt.

Kommunen har ansvar for befolkningens trygghet og sikkerhet, gjennom å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har også en viktig rolle som pådriver og samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.

- Dette arbeidet er særlig viktig i en periode der vi står i et stadig mer krevende helhetlig utfordringsbilde på samfunnssikkerhet og beredskap, sier Cecilie Daae, direktør i DSB

Kommuneundersøkelsen har over flere år vist en positiv utvikling når det gjelder antall kommuner som oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt. Årets undersøkelse viser at denne positive utviklingen fortsetter, men økningen er markant sammenliknet med tidligere år.

-Vi mener nå å kunne se tydelig effekt av det målrettede arbeidet som har vært gjort opp mot fylkesmenn og kommuner knyttet til ivaretagelse av samordningsrollen innen samfunnssikkerhet og beredskap. Vi mener også å se spor av vårt veiledningsarbeid. I tillegg kan styrkingen på 10 millioner til fylkesmennenes samfunnssikkerhetsarbeid ha virket inn, sier Daae.

Fakta om

Kommuneundersøkelsen

DSB har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Mer om kommuneundersøkelsen

Kommunal beredskapsplikt

Forskrift om kommunal beredskapsplikt trådde i kraft i 2011. Forskriften pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Mer om regelverk og veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt.