Lukker avvik i Nødnett

, Nyhet


På en pressekonferanse i dag la Justis- og beredskapsdepartementet frem en rapport av tilsynene som er gjennomført med Nødnett-kjeden. Temaet for pressekonferansen var utfordringer og tiltak knyttet til tjenesteutsetting av IKT-tjenester.

Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

På dagens pressekonferanse ble NSM og Nkoms ugraderte redegjørelse etter tilsynene tilgjengeliggjort. DSB mener tilsynene av DSB, Motorola og Broadnet i regi av NSM og Nkom er grundige og nødvendige. Det er avdekket alvorlige avvik, noe DSB tar på største alvor. DSB oversendte sin handlingsplan for lukking av avvik til NSM 27. november

- Det er fint at justisministeren ønsker åpenhet og debatt, og får på plass en ugradert rapport. Det som fremkommer nå er ikke nytt for DSB, sier direktør i DSB Cecilie Daae.

DSB er godt i gang med å lukke avvikene som er beskrevet, og fortsetter arbeidet med å lukke avvikene så fort det lar seg gjøre i samarbeid med leverandørene.

- Vi mener Nødnett er trygt i operativ bruk, men jobber hardt for å sikre at avvikene lukkes så raskt som mulig. Noe lar seg løse enkelt, annet vil ta lengre tid å få på plass, sier Daae.

Eventuelle henvendelser fra pressen rettes til DSBs pressevakt: 992 52 000