Kronikk: Tar du ansvar?

, Nyhet


Kraftig nedbør treffer Rogaland og Hordaland de neste dagene. Innbyggerne kan bli rammet av flom, skred, strømbrudd og stengte veier. Bor du i disse fylkene, må du forberede deg og ta din del av ansvaret for å redusere skadene til et minimum.

Av direktør Cecilie Daae, DSB.

Meteorologisk institutt har varslet opp mot 100 millimeter nedbør i døgnet i indre og midtre strøk av Hordaland og Rogaland. Det kan ifølge NVE føre til flom og skred, som ikke bare er farlig, men som kan gjøre betydelig skade og resultere i både strømbrudd og stengte veier. Du, som innbygger, må forberede deg og ta ansvar for å sikre egne verdier og dem du er glad i.

Store mengder nedbør kan gjøre den minste bekk ubarmhjertig og brutal. Det har vi dessverre sett mange eksempler på i Norge de siste årene. Jeg er derfor opptatt av at vi alle investerer noen minutter i en personlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Har du for eksempel sikret flyttbare gjenstander i hagen? En båt eller campingvogn kan gjøre stor skade, om den forsvinner avgårde med vannmassene. Er takrennene åpne? Kan løv og kvister sperre for vannet i avløp og grøfter? Hva med kjelleren din - er den tømt for verdifulle gjenstander?  

Ved omfattende strømbrudd prioriteres liv og helse først, og det kan ta tid før du får strømmen tilbake. Derfor bør du være forberedt på å klare deg uten strøm i flere dager. Tenk igjennom hva du bruker strøm til i hverdagen, fra du står opp til du legger deg. Er det noe av dette du ikke ville klare deg uten?

Dette er noen viktige spørsmål du bør stille deg selv. Ønsker du flere tips, anbefaler jeg DSBs nettside sikkerhverdag.no.  

Men det er naturligvis ikke bare du som har et ansvar. Myndighetene, fra kommune til departement, har ansvar for å ruste samfunnet i stort for et stadig våtere og villere klima. Forebygging er nøkkelen - ikke minst økonomisk.

Våre veier,hus og strømnett er bygget for det været vi har vært vant til, men framover må vi bygge hus og veier slik at de tåler framtidens vær. Vi må oppdatere våre risiko- og sårbarhetsanalyser med ny og mer presis kunnskap slik at risikoen for tap av liv, helse og kritiske samfunnsfunksjoner reduseres til et minimum.

Kommunene har en meget viktig rolle siden de har ansvar for arealplanlegging. De statlige aktørene skal fremskaffe kunnskap, veilede og sørge for at lover og forskrifter følges.

Et annet skritt på veien, er prosjektet Kunnskapsbanken, som DSB leder. Sammen med NVE, Statens vegvesen og andre aktører i naturfareforum skal vi legge til rette for å samle og dele kunnskap, først for naturfarer, andre områder innenfor samfunnssikkerhet vil inkluderes etter hvert. Prosjektet støttes av DIFIs (Direktoratet for forvaltning og IKT) medfinansieringsordning for digitalisering. Samarbeid om deling av data bidrar også til effektivisering av offentlig sektor.

Vi vet at klimaendringene vil utfordre oss stadig mer i fremtiden. Det håndterer vi aller best, om vi forbereder oss sammen.