Kronikk: Kjenner dere brannmann Fatima?

, Nyhet


Hva er en typisk brannmann? De fleste ser nok for seg en høy, veltrent mann med lys hud og fryktløst blikk, ute på oppdrag. Begrepsbruk, myter og kultur er bare noen av hindrene vi må forsere på veien mot mer mangfold i brann- og redningsvesenet.

Av direktør Cecilie Daae og avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen, DSB

Selv om yrkestittelen er brannkonstabel, er begrepet "brannmann" utbredt. Det er naturlig når over 95 prosent av de ansatte er menn. Disse mennene gjør en kjempejobb hver dag, men vi trenger flere kvinner og personer med annen etnisk bakgrunn. Mennesker med innvandrerbakgrunn utgjør bare én prosent av de ansatte.

Brann- og redningsvesenet er tilstede og skaper trygghet der folk bor, jobber og ferdes. De redder, informerer, forebygger og hjelper til der det er behov. For at den høye tilliten og det gode omdømmet skal opprettholdes også i fremtiden, må de ansatte forstå og kommunisere godt med alle lag og miljøer i befolkningen. Språk, kultur og respekt er nøkler til god kommunikasjon, og da er mangfold rett og slett en nødvendig suksessfaktor.

Dagens rekrutteringsmodell er en etatsutdanning som bidrar til å skape og opprettholde barrierer mot mangfold (jf. bl.a. NOU 2012:8). Nylig kunne vi lese at Drammensregionens brann- og redningsvesen fikk 400 søkere, men ikke én med utenlandsk bakgrunn. I Kristiansand er det ikke ansatt én eneste kvinne de siste 15 årene.

I 2019 åpner vi en toårig fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet. Det vil gi et vesentlig bredere rekrutteringsgrunnlag enn i dag. Selv om opptakskravene ikke er vedtatt, er det klart at personlig egnethet og motivasjon vil bli tillagt stor vekt. Søkerne må gjennom helsesjekk og fysisk test, men på samme måte som for politiutdanningen kan det bli differensierte fysiske krav til kvinner og menn.

En toårig utdanning, der vennskap knyttes og studentene er avhengig av hverandre for å lære og mestre, blir en viktig arena for kulturbygging. Kunnskapene og holdningene de tilegner seg gjennom utdanningsløpet vil de ta med seg ut i arbeidslivet.

Dagbladets Sigrid Hvidsten omtalte nylig Brannmann Sam som en nedlatende og bedrevitende dust. Det skal ikke vi ta stilling til, men han bidrar i hvert fall til å sementere myten om at brannkonstabelen må være en hvit mann. Den nye utdanningen blir et viktig bidrag til økt mangfold.