Grenseoverskridende samvirke med Nødnett

, Nyhet


Som de første i verden har Norge og Sverige koblet sammen sine nasjonale nødnett. Det åpner for et enklere og tettere samarbeid med beredskapsaktører fra nabolandet.

Samarbeid med svenske nødetater er en viktig del av beredskapen langs vår 1600 km lange felles grense. I dag lanseres tjenesten Samvirke Sverige som gjør det mulig for brukere av Nødnett å kommunisere sømløst i felles talegrupper med svenske Rakel-brukere.

− Grenseoverskridende nød- og beredskapskommunikasjon er helt i tråd med den felles visjonen om et grenseløst Norden og en naturlig videreutvikling av Nødnett, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

Klart helhetsbilde

Innvielsen av sammenkoblingen mellom de to nødnettene fant sted 16.november 2016 i forbindelse med en større øvelse på grensen Norge og Sverige.

− Med sammenkoblingen av Nødnett og Rakel vil vi lettere få et klart helhetsbilde av situasjonen under oppdrag vi skal løse i fellesskap. Vi unngår misforståelser når alle sammen får samme informasjon samtidig og står i en bedre posisjon til å løse oppgaven, uttalte Rune Reinsborg, øvelsesleder og politioverbetjent i forbindelse med øvelsen.

Ønsker å utvide samarbeidet

− Neste mål er å utvide samarbeidet til å også inkludere Finland, sier Daae.

DSB og finske Erillisverkot signerte i februar en intensjonsavtale om sammenkobling av Nødnett og det finske Virve-nettet og første møte mellom partene er avholdt.

Sammenkoblingen mellom Nødnett og det svenske Rakel-nettet er resultatet av et flerårig utviklingsprosjekt ledet av DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) og Myndigheten för Sämhallsskydd och beredskap (MSB) med støtte fra EU-prosjektet Inter System Interoperability for Tetra and TetraPol Networks (ISITEP).

>> Mer informasjon om tjenesten, bestilling, priser og produktvilkår finnes på Nødnett.no